Internationalt samarbejde

EU’s udbudsregler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen deltager i EU-samarbejdet både i Råds- og Kommissions regi, herunder forberedelsen af nye retsregler. Herudover har styrelsen til opgave at gennemføre EU’s udbudsregler i dansk ret.

Nordisk samarbejde

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samarbejder med de centrale udbuds-myndigheder i de øvrige nordiske lande. Der afholdes møde hvert halve år, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte sager og emner af fælles interesse. Herudover foregår der et løbende samarbejde om konkrete spørgsmål.

Public Procurement Network – PPN

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har taget initiativ til etableringen af et netværk mellem en bred kreds af europæiske lande, det såkaldte Public Procurement Network. Netværket har til formål at styrke anvendelsen og håndhævelsen af udbudsreglerne ved gensidig erfaringsudveksling og uformelt samarbejde, herunder problemløsning i grænseoverskridende sager i forbindelse med offentlige indkøb. Netværket mødes 4-5 gange om året.

WTO

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen følger forhandlingerne om WTO’s Indkøbsaftale og de bilaterale aftaler.

Sidst opdateret: 26. august 2015