Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver på udbudsområdet

 

Lovarbejde
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bl.a. til opgave at udføre lovforberedende arbejde på det udbudsretlige område. Styrelsen deltager i EU-samarbejdet og sørger for at gennemføre EU’s udbudsregler i dansk ret. Det er her et vigtigt led i styrelsens arbejde at sikre danske fingeraftryk på fremtidens udbudsregler, herunder at sikre klare regler og fleksible udbudsprocesser.

Vejledninger 
Det er et vigtigt led i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opgave at vejlede ordregivere og tilbudsgivere om, hvordan udbudsreglerne skal fortolkes og anvendes.

Se oversigt med alle vores vejledninger om udbudsreglerne 

Spørgsmål om udbudsreglerne
Har du et generelt spørgsmål vedrørende udbudsreglerne, så prøv først at se, om vi allerede har givet et svar i vores Få svar om udbud. Her har vi samlet over 291 svar på spørgsmål om udbud.  

Vi yder ikke konkret telefonisk vejledning. Det vil sige, at du ikke fx ikke kan få svar på, om et organ er at betragte som offentligretligt, om et bestemt tilbud er ukonditionsmæssigt eller hvilken CPV-kode, du skal bruge ved udbud af en bestemt ydelse.

Du kan finde information om udbudsreglerne under "udbudsregler" og  “vejledninger”.

Analyser om offentlig konkurrence
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder løbende analyser af konkurrence om de offentlige opgaver. Bl.a. har styrelsen udarbejdet en undersøgelse af de danske erfaringer med OPP og Status for offentlig konkurrence 2017.

Se oversigt med alle vores analyser 

Vejledning om OPP 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en OPP-standardmodel, der har til formål at gøre det lettere at etablere offentlig-private partnerskaber. Modellen indeholder bl.a. vejledning i OPP-samarbejdets faser og standardkontrakter, der kan bruges i forskellige typer OPP-projekter.

Har du spørgsmål om offentlig-private partnerskaber (OPP) eller til OPP-standard-modellerne, kan du skrive en e-mail til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens OPP-kontaktpunkt. Læs nærmere om OPP-kontaktpunktet. 

Udbud.dk 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Udbud.dk, hvor offentlige myndigheder kan offentliggøre udbud. Et vigtigt led i styrelsens arbejde er i den sammenhæng at besvare spørgsmål til og om anvendelsen af Udbud.dk.

Har du spørgsmål til udbudsreglerne, kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på tlf. 41 71 50 00.

Har du spørgsmål om brugen af Udbud.dk, eller oplever du en fejl på Udbud.dk, kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på udbud.dk@kfst.dk.

Internationalt samarbejde
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen deltager på internationalt plan i forskellige samarbejder, hvor udbudsreglerne bliver behandlet, fx PPN-netværket og EU's rådgivende udvalg om offentlige kontrakter.

Du kan læse nærmere om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens deltagelse i internationalt samarbejde her

Sidst opdateret: 28. marts 2018

VEJLEDNINGER OG ANALYSER

VIL DU VIDE MERE?

Se oversigten med styrelsens vejledninger om udbudsreglerne og analyser af offentlig konkurrence.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.