Offentlig-privat samarbejde

Offentlig-privat samarbejde (OPS) er en samlebetegnelse for en række forskellige typer af samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Her finder du information om forskellige former for OPS, og styrelsens analyser og aktiviteter på OPS-området.

Offentlig-private partnerskaber (OPP)

Styrelsens yder generel vejledning om OPP.

Læs mere om styrelsens arbejde med OPP.

Status for offentlig konkurrence

Hvert år offentliggør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen publikationen Status for offentlig konkurrence. Publikationen giver et overblik over udviklingen i hvilke offentlige opgaver, der bliver skabt konkurrence om. 

Stat, regioner og kommuner udbød sidste år 25,7 procent af de opgaver, som det er muligt at skabe konkurrence om. De seneste år er tallet steget med ca. 1 pct. om året, men potentialet for at skabe yder-ligere konkurrence om offentlige indkøb er stadig stort. I 2015 købte det offentlige varer og tjenesteydelser hos private virksomheder for næsten 300 milliarder kroner. Af de opgaver, der var mulige at sende i udbud, udbød stat, kommuner og regioner 25,7 procent.

Læs Status for offentlig konkurrence 2016

Oversigt - Status for offentlig konkurrence 2012-2016 

Sidst opdateret: 23. juni 2017