Offentlig-privat samarbejde

 

Offentlig-privat samarbejde (OPS) er en samlebetegnelse for en række forskellige typer af samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Her finder du information om forskellige former for OPS, og styrelsens analyser og aktiviteter på OPS-området.

Hvert år offentliggør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen publikationen Status for offentlig konkurrence. Publikationen giver et overblik over udviklingen i hvilke offentlige opgaver, der bliver skabt konkurrence om. 

Status for offentlig konkurrence viser, at værdien af de opgaver, som det var muligt for det offentlige at konkurrenceudsætte, udgjorde godt 400 mia. kroner i 2016 eller ca. 20 pct. af BNP’en. Heraf blev der skabt konkurrence om opgaver for godt 103 mia. kr. Det svarer til 25,8 pct.

Den samlede konkurrenceudsættelse i staten, regionerne og kommunerne er dermed stort set uændret ift. 2015, hvor konkurrenceudsættelsesgraden var 25,6 pct. Det dækker over en vis begrænset stigning i konkurrenceudsættelsen i kommuner og regioner og en mindre tilbagegang hos staten.

Læs Status for offentlig konkurrence 2017

Oversigt - Status for offentlig konkurrence 2012-2016 

Offentlig-private partnerskaber (OPP)

Læs mere om styrelsens arbejde med OPP

 

 

Sidst opdateret: 15. december 2017