NYHEDER OM OFFENTLIG KONKURRENCE

Kun elektronisk ESPD fra 1. januar 2018

22. december 2017

For udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2018, er det obligatorisk at anvende Europa-Kommissionens elektroniske ESPD.

Ny video-vejledning om ESPD til virksomheder

22. december 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer i dag den første af en række video-vejledninger, der viser, hvordan et ESPD oprettes og udfyldes.

Nye tærskelværdier for 2018-2019

19. december 2017

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort de nye tærskelværdier for 2018-2019. Tærskelværdierne for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder er steget en anelse.

Meget begrænset stigning i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver

15. december 2017

Der blev i 2016 skabt konkurrence om 25,8 procent af de offentlige opgaver, som det er muligt at skabe konkurrence om. Det er stort set på samme niveau som året før. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag ”Status for offentlig konkurrence 2017”.

Arbejdsgruppe peger på effektive veje til at få omkostninger ved udbud ned

26. oktober 2017

En ny arbejdsgruppe, nedsat på initiativ af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), skal finde konkrete og effektive løsninger på, hvordan transaktionsomkostninger ved offentlige udbud kan bringes ned. Arbejdet er skudt i gang i dag.

Fremgang i anvendelsen af ”følg eller forklar”-princippet om sociale klausuler

29. august 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført den årlige evaluering af statslige ordregiveres brug af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler ved uddannelses- og praktikaftaler.

Ny viden om transaktionsomkostninger offentliggøres i dag på konference

28. august 2017

Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) udgiver i dag rapporten ”Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud”. Sammen med COPS er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i dag værter for en konference om transaktionsomkostninger i DGI-byen i København, hvor erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) også deltager.

Dialogmøde om dokumentation ved udbud

30. juni 2017

Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du kræver dokumentation ved udbud? Og er du som tilbudsgiver lidt usikker på, hvilken dokumentation du skal fremlægge? Kom til dialogmøde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og få klarhed over udbudsreglerne om dokumentation. Hør også, hvordan du bruger Europa-Kommissionens database e-Certis.

Ny vejledning om dokumentation ved udbud

30. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejleding om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD’et samt vejleder i brugen af e-Certis.

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

27. juni 2017

Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager til en effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer.

Ny vejledning om skattemæssige forhold i offentlige udbud

21. juni 2017

Ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør det klart, hvordan der kan stilles krav om skattemæssige forhold i forbindelse med udbud, og hvor grænserne går inden for EU’s udbudsregler.

Hvad er prisen? Konference om transaktionsomkostninger ved offentlige udbud

06. juni 2017

Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inviterer til konference i DGI-byen den 28. august 2017. Få indblik i den seneste viden om private virksomheders transaktionsomkostninger ved tilbudsafgivning på offentlige udbud. Hør offentlige ordregivere og virksomheder give hver deres bud på, hvordan effektive udbud kan få transaktionsomkostningerne ned. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Ny udgave af ESPD og ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

03. marts 2017

OBS. Der er den 30. juni 2017 udkommet en ny ESPD-vejledning: "ESPD - Dokumentation og e-Certis", der erstatter "ESPD - Sådan virker det" fra marts 2017.

Serviceattesten er som udgangspunkt tilstrækkelig dokumentation

30. januar 2017

Ordregivere kan vælge at kræve serviceattesten som dokumentation for, at danske virksomheder ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven - også selvom der er udenlandske medlemmer af ledelsen. Det vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Klagenævnet for Udbud præciserer krav til underretning af tilbudsgivere

10. januar 2017

Tilbudsgivere, der har afgivet et uantageligt tilbud, skal informeres om, hvem der har vundet kontrakten som dokumentation for, hvornår standstill-perioden begynder. Det præciserer Klagenævnet for Udbud i en ny kendelse.

OPP-standardmodeller - nu i nye udgaver

21. december 2016

OPP-standardmodellerne for offentlig-private partnerskaber (OPP) er nu opdateret i forhold til udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016. Desuden er de opdateret med erfaring og praksis fra aktuelle OPP-projekter.

Stadig stort potentiale for flere offentlige udbud

20. december 2016

Stat, regioner og kommuner udbød sidste år 25,7 procent af de opgaver, som det er muligt at skabe konkurrence om. De seneste år er tallet steget med ca. 1 pct. om året, men potentialet for at skabe yderligere konkurrence om offentlige indkøb er stadig stort.

Ny viden om SMV’ers rammevilkår ved udbud

16. december 2016

Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”.

Opdatering af vejledning: Totalomkostninger - praktisk vejledning for offentlige indkøbere

02. december 2016

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver en opdateret version af vejledningen "Totalomkostninger i udbud” fra 2014. Nu med henvisninger til udbudsloven.

Konference: Innovation i udbud – nye veje til salg og effektive partnerskaber

11. oktober 2016

Ønsker du at bygge bro mellem offentlig innovation og produktudvikling? Erhvervsstyrelsen, Foreningen Welfare Tech og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inviterer til konference om innovation i udbud den 1. december 2016 fra kl. 10.00 – 15.30 på First Grand Hotel i Odense. Arrangementet er gratis.

Ny udgave af vejledning om ESPD

26. september 2016

Hvordan får man som leverandør plads til alle referencerne, når der ikke er plads i ESPD'et? Få svaret på det og mange flere spørgsmål i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opdaterede vejledning om Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD.

Opdateret vejledning om sociale klausuler i udbud

26. september 2016

Vejledningen giver en gennemgang af, hvad "følg-eller-forklar"-princippet indebærer og de retlige rammer for brugen af sociale klausuler i offentlige kontrakter.

Gratis juridisk rådgivning til innovative IT-udbud

09. september 2016

Europa-Kommissionen tilbyder via European Assistance for Innovation Procurement (Eafip), gratis støtte til offentlige ordregivere, der ønsker at gennemføre innovative IT-udbud. Ansøgningsfrist til Eafip er den 17. november 2016.

Ny EU-Dom om ændring af et grundlæggende element i kontrakt

09. september 2016

EU-Domstolen har den 7. september 2016 afsagt dom i sagen Finn Frogne mod Rigspolitiet. Dommen fastslår, at det skal vurderes objektivt, om en kontraktændring udgør en ændring af et grundlæggende element.

Udbud.dk - nu også på engelsk

01. september 2016

Nu er det muligt at se aktuelle danske udbud i en engelsk ramme på Udbud.dk.

Dialogmøder om ESPD i København og Aalborg

07. juli 2016

Kom til dialogmøde om ESPD og få en grundig gennemgang af, hvordan du opretter og udfylder det online ESPD.

Enklere anmeldelse af behandling af fortrolige personoplysninger ved udbud

07. juli 2016

Datatilsynet har nu etableret en enklere adgang til at foretage anmeldelser, hvis myndigheder skal behandle fortrolige personoplysninger, fx i forbindelse med udbud.

Dokumentation ved udbud

27. juni 2016

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samarbejder i øjeblikket med Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen om løsninger, der vil gøre det mere enkelt at indhente dokumentation ved udbud.

Nyt dialogmøde: eESPD - sådan virker det

19. maj 2016

Kom til dialogmøde i juni og få en gennemgang af, hvordan du opretter og udfylder eESPD i forbindelse med et udbud. Arrangementet er både for ordregivere og leverandører. Lukket for tilmeldinger.

Invitation til dialogmøde om konsortier og offentlige udbud

26. april 2016

I forlængelse af debatten om konsortier og offentlige udbud inviterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til et dialogmøde.

Europa-Kommissionen: Offentliggør hele evalueringsmetoden i udbudsmaterialet

17. marts 2016

Europa-Kommissionen slår fast, at de danske regler om offentliggørelse af evalueringsmetoden i udbudsmaterialet - inklusive den matematiske formel for konvertering af pris til point og vice versa - er en følge af udbudsdirektivet sammenholdt med fast retspraksis fra EU-Domstolen.

Ny vejleding om udbudsloven og evalueringsmetoder

10. marts 2016

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning ”Evalueringsmetoder - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere” er fokus rettet på et enkelt emne i den nye udbudslov – reglerne om, at ordregivere allerede i udbudsmaterialet skal oplyse, hvilken evalueringsmetode indkomne tilbud bliver vurderet efter.

Fra i dag skal EU-Kommissionens ESPD-standardskabelon benyttes

28. januar 2016

Fra den 28. januar 2016 skal alle ordregivere anvende Europa-Kommissionens standardformular for det fælleseuropæiske udbudsdokument - også kaldet ESPD’en. Efter denne dato kan den midlertidige danske ESPD ikke anvendes længere.

Nye vilkår for serviceattester

16. september 2015

Ikrafttrædelsen af udbudsloven betyder, at serviceattestens indhold er blevet ændret. Den nye serviceattest kan bestilles på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og skal bruges af virksomheder som dokumentation for, at de lever op til en række kriterier ved udbud.