NYHEDER OM OFFENTLIG KONKURRENCE

Ny oversigt med danske OPP-projekter

10. april 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag en oversigt på styrelsens hjemmeside, der gør det muligt at se alle kendte danske offentlig-private partnerskaber - såkaldte OPP’er – der er etableret siden 2004.

Kom til dialogmøder om evalueringsmetoder

07. marts 2018

Hvordan får du effektivt evalueret tilbud i forbindelse med et udbud? Kom til dialogmøde og få en gennemgang af udbudsreglerne og se eksempler på, hvordan du anvender prismodeller i praksis. Hør også, hvordan evaluering foregår i to af landets store kommuner: København og Odense. Dialogmøderne afholdes i København den 22. marts og i Odense den 24. april 2018.

Ny vejledning om evaluering af tilbud på offentlige udbud

01. marts 2018

Hvilken metode skal du bruge til at finde den rette vinder af dit udbud? Der kan være mange overvejelser, når ordregivere skal vurdere, hvordan en evalueringsmodel skal skrues sammen, så den virker efter hensigten. Ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemgår seks forskellige evalueringsmodeller.

Søg nemmere efter certifikater til udbud i eCertis

28. februar 2018

Nu er det blevet nemmere at bruge eCertis - EU-Kommissionens online informationssystem. Systemet er blevet udviklet med et dansk interface og udvidede søgemuligheder.

Rettelse til vejledningen Dialog før og under udbudsprocessen

28. februar 2018

Vejledningen Dialog før og under udbudsprocessen, udsendt i januar 2018, har vist sig at indeholde en fejl. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nu rettet fejlen og opdateret vejledningen.

Deltag i stor undersøgelse af transaktionsomkostninger

28. februar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) undersøger i øjeblikket transaktionsomkostninger i udbud af offentlige opgaver.

Tal sammen og få bedre udbud

08. februar 2018

Tag en snak med en eller flere leverandører, inden du går i gang med dit udbud og udnyt de muligheder, der er for dialog under udbudsprocessen. Sådan lyder et af rådene i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning ”Dialog – før og under udbudsprocessen”, der udkommer i dag. Vejledningen indeholder desuden en ny beregningsmetode til fastsættelse af seks-dages fristen for supplerende oplysninger i forhold til den metode, der er beskrevet i udbudslovens lovbemærkninger.

Ny videovejledning: Sådan opretter du et ESPD som offentlig ordregiver

23. januar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer i dag en videovejledning til offentlige ordregivere, der på 12 minutter viser, hvordan du opretter et ESPD.

Kun elektronisk ESPD fra 1. januar 2018

22. december 2017

For udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2018, er det obligatorisk at anvende Europa-Kommissionens elektroniske ESPD.

Ny videovejledning om ESPD til virksomheder

22. december 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer i dag den første af en række videovejledninger, der viser, hvordan et ESPD oprettes og udfyldes.

Nye tærskelværdier for 2018-2019

19. december 2017

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort de nye tærskelværdier for 2018-2019. Tærskelværdierne for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder er steget en anelse.

Meget begrænset stigning i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver

15. december 2017

Der blev i 2016 skabt konkurrence om 25,8 procent af de offentlige opgaver, som det er muligt at skabe konkurrence om. Det er stort set på samme niveau som året før. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag ”Status for offentlig konkurrence 2017”.

Arbejdsgruppe peger på effektive veje til at få omkostninger ved udbud ned

26. oktober 2017

En ny arbejdsgruppe, nedsat på initiativ af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), skal finde konkrete og effektive løsninger på, hvordan transaktionsomkostninger ved offentlige udbud kan bringes ned. Arbejdet er skudt i gang i dag.

Fremgang i anvendelsen af ”følg eller forklar”-princippet om sociale klausuler

29. august 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført den årlige evaluering af statslige ordregiveres brug af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler ved uddannelses- og praktikaftaler.

Ny viden om transaktionsomkostninger offentliggøres i dag på konference

28. august 2017

Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) udgiver i dag rapporten ”Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud”. Sammen med COPS er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i dag værter for en konference om transaktionsomkostninger i DGI-byen i København, hvor erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) også deltager.

Dialogmøde om dokumentation ved udbud

30. juni 2017

Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du kræver dokumentation ved udbud? Og er du som tilbudsgiver lidt usikker på, hvilken dokumentation du skal fremlægge? Kom til dialogmøde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og få klarhed over udbudsreglerne om dokumentation. Hør også, hvordan du bruger Europa-Kommissionens database e-Certis.

Ny vejledning om dokumentation ved udbud

30. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejleding om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD’et samt vejleder i brugen af e-Certis.

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

27. juni 2017

Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager til en effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer.

Ny vejledning om skattemæssige forhold i offentlige udbud

21. juni 2017

Ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør det klart, hvordan der kan stilles krav om skattemæssige forhold i forbindelse med udbud, og hvor grænserne går inden for EU’s udbudsregler.

Hvad er prisen? Konference om transaktionsomkostninger ved offentlige udbud

06. juni 2017

Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inviterer til konference i DGI-byen den 28. august 2017. Få indblik i den seneste viden om private virksomheders transaktionsomkostninger ved tilbudsafgivning på offentlige udbud. Hør offentlige ordregivere og virksomheder give hver deres bud på, hvordan effektive udbud kan få transaktionsomkostningerne ned. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.