Offentlig konkurrence

 

Her på siderne om Offentlig konkurrence finder du indhold om udbudsreglerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udfører det lovforberedende arbejde på det udbudsretlige område og udarbejder b.la. vejledninger om udbudsreglerne. Brug Få svar om udbud, hvis du søger svar på et spørgsmål om udbud - vi har 292 svar klar. Styrelsen udarbejder også løbende analyser af offentlig-privat samarbejde (OPS). Indhold om offentlig-private partnerskaber (OPP) finder du under Offentlig-privat samarbejde.
 

NYHEDER

Styrket fokus på unødvendige omkostninger ved udbud

03. september 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter nu endnu mere fokus på at få fjernet unødvendige omkostninger ved udbud. Det sker i samarbejde med partnerne fra kampagnen ”Bedre udbud”. Det næste halve år vil styrelsen blandt andet offentliggøre nye vejledninger og analyser og være medarrangør af en række konferencer om emnet.

Ny guide: Opdel kontrakten - eller forklar

21. juni 2018

Når du planlægger et udbud, skal du vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delkontrakter, så det bliver nemmere for små og mellemstore virksomheder at deltage i konkurrencen om offentlige kontrakter.

Krav fra 1. juli 2018: Kun elektroniske udbud

14. juni 2018

Alle ordregivende myndigheder skal fra den 1. juli 2018 gennemføre udbud elektronisk. I praksis betyder det, at al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske elektronisk, fx gennem et udbudssystem.

Erhvervsministeren: Partnerskaber skal fremme ny udbudskultur med færre omkostninger

14. juni 2018

En ændret udbudskultur og -adfærd hos både offentlige myndigheder og private virksomheder er en nødvendighed for at sænke omkostninger i offentlige udbud.

VEJLEDNINGER & ANALYSER

Se oversigten med udgivelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om udbudsloven og offentlig konkurrence.

Danmarkskortet

Konkurrence i kommunerne

Danmarkskortet viser, hvor mange udbudsmulige opgaver kommunerne samlet set konkurrenceudsætter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.