Offentlig konkurrence 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bl.a. til opgave at udføre lovforberedende arbejde på det udbudsretlige område. Det er et vigtigt led i styrelsens arbejde at sikre danske fingeraftryk på fremtidens udbudsregler, herunder at sikre klare regler og fleksible udbudsprocesser. Styrelsen udarbejder desuden løbende analyser af konkurrence om de offentlige opgaver.

NYHEDER

Kun elektronisk ESPD fra 1. januar 2018

22. december 2017

For udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2018, er det obligatorisk at anvende Europa-Kommissionens elektroniske ESPD.

Ny video-vejledning om ESPD til virksomheder

22. december 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer i dag den første af en række video-vejledninger, der viser, hvordan et ESPD oprettes og udfyldes.

Nye tærskelværdier for 2018-2019

19. december 2017

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort de nye tærskelværdier for 2018-2019. Tærskelværdierne for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder er steget en anelse.

Meget begrænset stigning i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver

15. december 2017

Der blev i 2016 skabt konkurrence om 25,8 procent af de offentlige opgaver, som det er muligt at skabe konkurrence om. Det er stort set på samme niveau som året før. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag ”Status for offentlig konkurrence 2017”.

VEJLEDNINGER & ANALYSER

Se oversigten med udgivelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om udbudsloven og offentlig konkurrence.