Øvrige nyheder

Umiddelbar vurdering af kraftig regn den 4. september 2015

Skader på grund af oversvømmelser efter den kraftige regn den 4. september 2015, som primært ramte fra Blåvandshuk i vest henover sydjylland til Vejle og det sydlige Århus, kan være dækket af oversvømmelsesordningen.

Regnvejret, som midt- vestjylland den 4. september 2015 , og som især ramte fra Blåvandshuk i vest henover sydjylland til Vejle og det sydlige Århus. Her oplevede de kraftig nedbør, der mange steder viste mere end 50 mm nedbør på et døgn og enkelte steder 70 mm. Stormrådet bad den 7. september 2015 Naturstyrelse om en umiddelbar vurdering af risikoen af risikoen for, at den voldsomme regn har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning af oversvømmelsesordningen.

Naturstyrelsen oplyser i deres udtalelse af 11. september 2015, at de på baggrund af bl.a. udtalelser og vandstandsdata fra kommunerne, samt information fra medier m.v. lyder til, at hændelsen har været voldsom og at der har været oversvømmelser, der er omfattet af oversvømmelsesordningen. Naturstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som Naturstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandet frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet skadelidte til at tage kontakt til sit forsikringsselskab.

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.