Øvrige nyheder

Høring af dette års benchmarkingmodel

Dette års benchmarkingmodel er nu i høring. Benchmarkingresultaterne bruges til at stille eventuelle individuelle effektiviseringskrav til de større spildevandsselskaber for 2024-2025.

Høringsmaterialet består af:

  • Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav – Benchmarking af spildevandsselskaber til brug for de økonomiske rammer 2024-2025 (pdf)
  • Bilag 1 – Data til brug for benchmarking og beregning af de individuelle effektiviseringskrav (Excel)
  • Bilag 2 – Beregning af de korrigerede netvolumenmål (pdf)
  • Bilag 3 – Costdriveranalyse (pdf)
  • Bilag 4 – R-koder til brug for benchmarking af spildevandsselskaber (pdf)

Høringsfristen er fredag d. 18. august 2023. Høringssvar sendes til vand@kfst.dk.

>Gå til Høringer

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.