Øvrige nyheder

Plan for udsendelse af årets økonomiske rammer og statusmeddelelser

I år modtager drikkevandsselskaber statusmeddelelser, og spildevandsselskaberne modtager afgørelser om nye økonomiske rammer. Alle selskaber vil modtage et udkast til hhv. statusmeddelelse eller afgørelse senest 15. september.

Plan for udsendelse af årets økonomiske rammer og statusmeddelelser

I år modtager drikkevandsselskaber statusmeddelelser, og spildevandsselskaberne modtager afgørelser om nye økonomiske rammer. Alle selskaber vil modtage et udkast til hhv. statusmeddelelse eller afgørelse senest 15. september.

Nedenfor finder I en plan for, hvornår I kan forvente at modtage jeres udkast til afgørelse i høring. Planen er vejledende.

Hvis den uge, vi har planlagt at sende jeres afgørelse i høring hos jer, passer dårligt, kan I sende en mail med ønske om en anden uge. Send til vand@kfst.dk herom senest fredag den 7. juli 2023.

Her ligger Udsendelsesplanen fordelt på ugerne 32-37.


Nye pris- og produktivitetstal offentliggøres den 1. juli

Hvert år offentliggør vi den opdaterede pris- og produktivitetsudvikling, der vil blive brugt i årets afgørelser om nye økonomiske rammer. De nye tal offentliggøres senest den 1. juli og vil fremgå af nedenstående link.

>Gå til 'Pris- og produktivitetsudvikling'


Tone Madsen stopper i Forsyningssekretariatet

Efter 6 år som kontorchef stopper Tone Madsen pr. 1. august for at blive kontorchef i Miljøministeriets departement. Anne Marie Elmer er fungerende kontorchef i hendes sted og vil derfor indgå i ledelsen sammen med Maria Folker-Schiller og Jonas Juul Henriksen. Anne Marie er økonom og har mange års erfaring fra Slotsholmen, herunder som kontorchef i Erhvervsministeriet.


Opdateret vejledning ”Sådan læser du din økonomiske ramme”

Vi vil gerne gøre det så enkelt som muligt for vandselskaber, herunder deres ledelser, bestyrelser og rådgivere, at læse og forstå afgørelserne om økonomiske rammer. I denne vejledning beskriver vi skridt for skridt hvert afsnit i afgørelserne og i de tilhørende bilag. Vejledningen henvender sig i år primært til spildevandsselskaber, da drikkevandsselskaber i år alene modtager statusmeddelelser.

Læs vejledningen ”Sådan læser du din økonomiske ramme” på vores hjemmeside.

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.