Øvrige nyheder

Login i VandData

Login i VandData

For at logge ind i VandData, skal I bruge NemID nøglekort eller NemID nøglefil. I skal imidlertid være opmærksomme på, at den første login-mulighed, der vises, er MitID Erhverv. Men det skal I ikke bruge, for VandData er et af de systemer, der endnu ikke er tilknyttet MitID Erhverv. 

_______________________________________________

Følg med løbende: Spørgsmål og svar om VandData

 Her i indberetningsperioden vil siden ”Spørgsmål og svar – VandData” løbende blive opdateret med nyttige tips til VandData. Det er en god idé at kigge her, hvis der opstår et spørgsmål hos her. Hvis I ikke finder svar her, kan I selvfølgelig altid ringe til os.

_______________________________________________

Benchmarking: Indberetning i CAPEX-ark

Vi er blevet bekendt med, at nogle selskaber ikke er opmærksomme på følgende krav til indberetninger i CAPEX-arket, hvorfor vi vil understrege det, der allerede fremgår af indberetningsvejledningen til årets benchmarking; Aktiver skal kun indberettes i CAPEX-arket, hvis de enten er ejet af vandselskabet eller hvis vandselskabet lejer aktivet pr. henholdsvis den 31/12 2021 og 31/12 2022. Dette gælder for alle aktiver i CAPEX-arket herunder også skelbrønde. Hvis et aktiv fx er overdraget til en anden part og derfor ikke længere er ejet af selskabet på det relevante tidspunkt, skal det ikke indberettes. For yderligere information om indberetning af CAPEX-arket, se kapitel 4 i vores benchmarkingindberetningsvejledning her.

_______________________________________________

Teknisk vand

Der forventes en stigende efterspørgsel efter teknisk vand til brug i industrien, fx renset spildevand til PtX-anlæg. Vi har derfor lavet en kort beskrivelse af, hvordan et selskab, der producerer eller leverer teknisk vand, vil blive håndteret i den økonomiske regulering, herunder hvordan en evt. ny økonomisk ramme fastsættes. Læs mere her.

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.