Øvrige nyheder

Indberetningen åbner + endelige vejledninger

Der er nu åbnet, for vandselskabers årlige indberetninger, og VandData er åben i perioden 1. marts 2023 – 15. april 2023. Årets endelige vejledninger efter høring kan I finde på vores hjemmeside.

Indberetningen i VandData er nu åben

Der er nu åbnet, for vandselskabers årlige indberetninger, og VandData er åben i perioden 1. marts 2023 – 15. april 2023. VandData kan tilgås via https://nyvanddata.kfst.dk

For at tilgå VandData som vandselskab, skal I have tildelt skriveadgang, hvis I skal kunne udfylde en indberetning mm. Tildelingen af rettigheder skal ske fra jeres IT-administrator, og vejledning hertil kan findes i Vejledning om tildeling af rettigheder til VandData.

Revisorer skal have en særlig revisoradgang for at kunne revisorpåtegne oplysninger. Husk at give revisor adgang til VandData for jeres selskab – se mere herom i Vejledning om tildeling af rettigheder til VandData. Husk også, at sende en e-mail til vand@kfst.dk med navn og selskab på revisor.


Det endelige materiale til indberetningen i 2023 er offentliggjort

Årets endelige vejledninger efter høring kan I finde på vores hjemmeside:

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.