Øvrige nyheder

Analyse om benchmarking og nyt om betaling til Forsyningssekretariatet, udsendingsliste og vejledninger til økonomiske rammer

Benchmarking med forsyningssikkerhed i vandsektoren

Forsyningssikkerheden og kvaliteten af drikkevand og spildevand er god de fleste steder i Danmark. Men incitamentet til at fastholde eller øge niveauet kan styrkes. Denne analyse undersøger, hvordan det kan gøres, og hvilke fordele og ulemper, de forskellige metoder medfører.

Forsyningssekretariatet har netop udgivet en analyse, som konkluderer, at det er muligt at integrere og derved bedre tage højde for omkostninger til forsyningssikkerhed i den økonomiske benchmarking af vandselskaberne.

Analysen konkluderer også, at det kan få positiv betydning for forsyningssikkerheden på vand- og spildevandsområdet i Danmark, fordi det vil styrke det økonomiske incitament til at fastholde eller forbedre den forsyningssikkerhed, som vandselskaber leverer. Forsyningssikkerhed er fx drikkevandskvalitet og leveringsstabilitet.

> Gå til ’Analyser’ 

_______________________________________________

Betaling til Forsyningssekretariatet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender snarest fakturaer til vandselskaberne. Fakturaerne vedrører betaling til Forsyningssekretariatet for 2022.

Vandselskaber, som er omfattet af den økonomiske regulering og med en årlig debiteret vandmængde på højest 800.000 m3, skal betale en kubikmetertakst baseret på den debiterede vandmængde. Selskaber omfattet af den økonomiske regulering med en årlig debiteret vandmængde over 800.000 m3 betaler derudover en grundafgift, som bliver fordelt ligeligt mellem selskaberne. Grundafgiften skyldes, at vi benchmarker disse selskaber.

I 2022 er grundafgiften 48.036 kr., og kubikmetertaksten er 0,029 kr. (afrundet).

I år vil selskaberne ekstraordinært få refunderet et beløb på samlet 1,9 mio. kr., fordi den opkrævede afgift for 2021 var indregnet finansiering af en række forventede nye opgaver for Forsyningssekretariatet. En del af disse opgaver skulle alligevel ikke varetage, da en revideret vandsektorlov endnu ikke er blevet vedtaget som oprindeligt forudsat. På den baggrund tilbagebetales 1,9 mio. kr. af den opkrævede afgift for 2021 i forbindelse med opkrævningen for 2022. Det sker teknisk ved, at betalingen for 2021 genberegnes med udgangspunkt i en afgift, som er 1,9 mio. kr. mindre end allerede opkrævet. Reguleringen vil fremgå selvstændigt på årets fakturaer.

 

Den genberegnede grundafgift for 2021 er på 44.821 kr. og en genberegnet kubikmetertakst på 0,027 kr. (afrundet)

Du kan finde definitionen af den debiterede vandmængde i Indberetningsvejledningen til økonomiske rammer af februar 2022.

Spørgsmål til opgørelsen af den debiterede vandmængde kan rettes til vand@kfst.dk. Øvrige spørgsmål om fakturaen kan rettes til Susanne Sonne, ss@kfst.dk.

_______________________________________________

Opdateret vejledning om kontrol med overholdelse af økonomiske rammer

I denne vejledning gennemgår vi, hvordan vi i Forsyningssekretariatet foretager kontrollen med vandselskabers overholdelse af de økonomiske rammer. Den beskriver regulerings- og kontrolperioder for de forskellige selskabstyper, og hvornår det er muligt at opkræve en underdækning eller tilbageføre en overdækning.

Læs vejledning om vandselskabers overholdelse af økonomiske rammer på vores hjemmeside.

> Gå til ’Vejledninger

_______________________________________________

Opdateret vejledning ”Sådan læser du din økonomiske ramme”

Vi vil gerne gøre det så enkelt som muligt for vandselskaber, herunder deres ledelser, bestyrelser og rådgivere, at læse og forstå afgørelserne om økonomiske rammer. I denne vejledning beskriver vi skridt for skridt hvert afsnit i afgørelserne og i de tilhørende bilag. Vejledningen henvender sig i år primært til drikkevandsselskaber, da spildevandsselskaber i år alene modtager statusmeddelelser.

Læs vejledning "Sådan læser du din økonomiske ramme" på vores hjemmeside.

> Gå til ’Vejledninger

_______________________________________________

Nye pris- og produktivitetstal offentliggøres den 1. juli

Hvert år offentliggør vi den opdaterede pris- og produktivitetsudvikling, der vil blive brugt i årets afgørelser om nye økonomiske rammer.

Prisudviklingen indgår i de økonomiske rammer, så selskabernes indtægter følger prisudviklingen, når priserne i samfundet udvikler sig. Produktivitetsudviklingen indgår i rammerne som det generelle effektiviseringskrav, så vandselskaber ikke kun kompenseres for prisudviklingen men også følger med produktivitetsudviklingen på konkurrenceudsatte markeder.

De nye tal offentliggøres den 1. juli.

> Gå til ’Pris- og produktivitetsudvikling

_______________________________________________

Plan for udsendelse af årets økonomiske rammer og statusmeddelelser

I år modtager både større og mindre drikkevandsselskaber nye økonomiske rammer for 2023 og 2024, mens alle større og mindre spildevandsselskaber modtager statusmeddelelser for 2023.

Nedenfor finder I en plan for, hvornår I kan forvente at modtage jeres udkast til afgørelse i høring. Planen er vejledende.

Hvis den uge, vi har planlagt at sende jeres afgørelse i høring hos jer, passer dårligt, kan I sende en mail med ønske om en anden uge. Send til vand@kfst.dk herom senest onsdag den 6. juli 2022.

Udsendingsplanen er fordelt på ugerne 32, 33, 34, 35, 36 og 37 og ligger her.

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.