Øvrige nyheder

De endelige vejledninger og andet relevant materiale til indberetning i 2022 til økonomiske rammer og benchmarking er offentliggjort

De endelige vejledninger om indberetning til økonomiske rammer og benchmarking har været i høring og er nu tilgængelige på vores hjemmeside. De er til brug for indberetningen i VandData, der er åben fra 1. marts til 15. april 2022.

Vejledningen til de økonomiske rammer findes her og vejledning til benchmarking her. Det tilhørende høringsnotat findes her. CAPEX-ark for drikkevandsselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3 findes her.

_______________________________________________

Tildeling af rettigheder til VandData og opdatering heraf

Når indberetningen i VandData åbner, kan I tilgå systemet her. For at tilgå VandData skal I have tildelt læseadgang (hvis I skal kunne se de forskellige elementer i VandData) eller skriveadgang (hvis I eksempelvis skal kunne udfylde en indberetning mm. Skriveadgang giver automatisk samme rettigheder som læseadgang). Tildelingen af rettigheder skal ske fra jeres IT-administrator, og vejledning hertil kan findes her.

VandData er klargjort til det kommende MitID Erhverv. Derfor skal VandData-rettighederne opdateres af jeres IT-administrator. Vejledning til opdateringen kan findes her.

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.