Øvrige nyheder

Seminar om DEA modeller den 3. september 2021

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inviterer hermed til et fagligt virtuelt seminar om muligheder for at integrere vandkvalitet i den økonomiske DEA-benchmarkingmodel til brug for regulering af de danske vandselskaber.

Dato: Fredag den 3. september fra kl. 10:00 – 12:00

Vi har i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet et teknisk arbejdspapir med modelalternativer til at integrere vandkvalitet direkte i den nuværende DEA-benchmarkingmodel. Vi ønsker en akademisk diskussion af disse modelalternativer. Arbejdspapiret og seminaret er af høj teknisk karakter, og det er derfor en fordel at have et godt kendskab til DEA. Formålet med seminaret er ikke en diskussion af, om forsyningssikkerhed bør inkluderes i den økonomiske regulering, men hvordan det teknisk kan gøres og med hvilke fordele/ulemper. Arbejdspapiret forventes at blive et teknisk bilag til en større analyse, som vi forventer at offentliggøre sidst på året.

Dagsorden:

  • Velkommen (5 min)
  • Baggrund og formål (10 min)
  • Præsentation af modeller (45 min)
  • Diskussion (1 time)

Du kan læse mere om arbejdspapiret og et følgebrev med introduktion til arbejdet.

Tilmelding foregår ved at skrive navn, arbejdsplads og ”Seminar om DEA modeller” til vand@kfst.dk inden den 23. august. I er meget velkomne til at videresende denne mail til interesserede kollegaer.

Vi håber, at I har mulighed for at deltage.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

.........................................................................................................................................

Deltag i Skype-møde       

Problemer med at deltage? Prøv Skype Web App

Deltag via telefon

+45 7231 0150 (Dial in)                     Dansk (Danmark)    

Find et lokalt nummer  

Møde-id: 412390350

 Har du glemt opkaldspinkoden?  |Hjælp      

Deltag via en internetbrowser eller app

Har du ikke adgang til Skype for Business? Så kan du enten tilgå https://meetme.statens-it.dk/webapp/#/?conference=Skype, udfyld dit navn, klik på 'Tilslut' og indtast møde-id i feltet 'Indtast Lync konference ID' eller du kan deltage via app’en Pexip.

Deltag via videokonferenceudstyr

Inviter skype@meetme.statens-it.dk på videokonferenceudstyret i lokalet og indtast derefter møde-id efterfulgt af #.

.........................................................................................................................................

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.