Øvrige nyheder

Betaling til Forsyningssekretariatet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender snarest fakturaer til vandselskaberne. Fakturaerne vedrører betaling til Forsyningssekretariatet for 2021.

Vandselskaber, som er omfattet af den økonomiske regulering og med en årlig debiteret vandmængde på højest 800.000 m3, skal betale en kubikmetertakst baseret på den debiterede vandmængde. Selskaber omfattet af den økonomiske regulering med en årlig debiteret vandmængde over 800.000 m3 betaler derudover en grundafgift, som bliver fordelt ligeligt mellem selskaberne. Grundafgiften skyldes, at vi benchmarker disse selskaber.

I 2021 er grundafgiften 48.214 kr., og kubikmetertaksten er 0,0288264992160914 kr.

Du kan finde definitionen af den debiterede vandmængde i Indberetningsvejledningen til økonomiske rammer af marts 2021.

Spørgsmål til opgørelsen af den debiterede vandmængde kan rettes til vand@kfst.dk. Øvrige spørgsmål om fakturaen kan rettes til Susanne Sonne, ss@kfst.dk.

_______________________________________________

Opdateret vejledning om kontrol med overholdelse af økonomiske rammer

I vejledningen gennemgår vi, hvordan vi i Forsyningssekretariatet foretager kontrollen med, om vandselskaber overholder deres økonomiske rammer. Den beskriver regulerings- og kontrolperioder for de forskellige selskabstyper, og hvornår det er muligt at opkræve en underdækning eller tilbageføre en overdækning. Vi har i år inkluderet en mere detaljeret beskrivelse af kontrollen for større vandselskaber med fireårige økonomiske rammer.

Læs vejledning om vandselskabers overholdelse af økonomiske rammer på vores hjemmeside.

> Gå til ’Vejledninger’

 

 

 

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.