Øvrige nyheder

Årets benchmarkingmodeller til de økonomiske rammer for 2022-2023

Dette års benchmarkingmodeller er nu offentliggjort. Resultatet af benchmarkingen indgår i fastsættelsen af de større spildevandsselskabers individuelle effektiviseringskrav i de økonomiske rammer for 2022-2023. Årets afgørelser om økonomiske rammer bliver offentliggjort på vores hjemmeside senest den .

Offentliggørelsen af dette års benchmarking omfatter et hovedpapir, som beskriver metoden for, hvordan de individuelle effektiviseringskrav fastsættes, samt tilhørende bilag:

  • Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav – Benchmarking af spildevandsselskaber til brug for de økonomiske rammer 2022-2023
  • Bilag 1 – Data til brug for fastlæggelse af de individuelle effektiviseringskrav (Bilaget bliver opdateret løbende og i takt med, at udkast til afgørelser bliver sendt ud)
  • Bilag 2 – Genanskaffelsespriser
  • Bilag 3 – Beregning af de korrigerede netvolumenmål
  • Bilag 4 – Fronter og outliers i DEA og SFA
  • Bilag 5 – Costdriveranalyse
  • Bilag 6 – Data til R-koder
  • Bilag 7 – R-koder til brug for benchmarking af spildevandsselskaber

 

Høringsnotat, der adresserer indkomne høringssvar til materialet

 

> Gå til ’Benchmarking 2022’ 

 

Revideret vejledning: Sådan læser du din økonomiske ramme

Vi har i år opdateret vejledningen ”Sådan læser du din økonomiske ramme – større spildevandsselskaber”. Den skal gøre det så let som muligt at læse og forstå årets afgørelser og tilhørende bilag.

Den opdaterede vejledning henvender sig til større spildevandsselskaber, der i år får nye økonomiske rammer. Øvrige selskabstyper kan bruge de tilsvarende vejledninger, der angår jeres seneste udmeldte økonomiske ramme, og som I i år får statusmeddelelse på i år. I kan se disse vejledninger under ”Historisk materiale” på vores hjemmeside.

Vejledningerne er tilgængelige på vores hjemmeside.

>Gå til ’Vejledninger’

 

Opdater oplysninger i VandData

Husk at jeres oplysninger i VandData skal være opdaterede, så vi altid har de rigtige oplysninger til brug for vores sagsbehandling.

Under Selskabsoplysninger i VandData har I mulighed for at angive en e-mail til fx jeres selskabs hovedpostkasse. I bedes gennemgå og opdatere oplysningerne. I kan samtidig angive jeres EAN-nr., hvis I ønsker at modtage faktura elektronisk fra os via jeres EAN-nr. i fremtiden.

Under Kontaktoplysninger i VandData kan I se de kontaktpersoner, som I har registreret. I bedes gennemgå denne liste, opdatere mailadresser og telefonnummer samt slette irrelevante kontaktpersoner. I kan samtidig vælge at gøre en bestemt kontaktperson til den primær kontaktperson i jeres selskab.

Vi anvender kontaktoplysningerne fra VandData, når vi sender afgørelser om økonomiske rammer til jer. Vi sender afgørelserne både til jeres selskabs hoved-e-mail samt til jeres primære kontaktperson. Det er derfor vigtigt, at jeres kontaktoplysninger er opdateret, at I har valgt en primær kontaktperson og at der ikke fremgår irrelevante kontaktpersoner for selskabet i VandData.

> Gå til ’VandData’

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.