Øvrige nyheder

Høring af dette års benchmarking

Metoden for dette års benchmarking er nu i høring. Benchmarkingresultaterne indgår i de større drikkevandsselskabers individuelle effektiviseringskrav, der indgår i nye økonomiske rammer for 2021-2022.

Høringsmaterialet består af:

  • Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav – benchmarking af drikkevandsselskaber til brug for de økonomiske rammer 2021-2022 (pdf)
  • Bilag 1 – Data til brug for benchmarking og beregning af de individuelle effektiviseringskrav (Excel)
  • Bilag 2 – Genanskaffelsespriser (pdf)
  • Bilag 3 – Beregning af de korrigerede netvolumenmål (pdf)
  • Bilag 4 – Fronter og outliers i DEA og SFA (pdf)
  • Bilag 5 – Costdriver-analyse (pdf)
  • Bilag 6 – Data til R-koder (Excel)
  • Bilag 7 –R-koder (pdf)

Høringsfristen er fredag d. 28. august 2020. Høringssvar sendes til vand@kfst.dk.

>Gå til ’Høringer’

______________________________________________________________

Høring af videreudviklet SFA-model

SFA-metoden er én af de to benchmarkingmetoder, vi bruger til at fastlægge hvert selskabs efficiensscore. Vi har i et dokumentationsnotat forklaret de teoretiske egenskaber ved SFA og videreudviklet modellen til brug for benchmarking. Formålet er mere retvisende og robuste resultater. Dokumentationsnotatet er nu i høring.

Høringsmaterialet består af ”Dokumentationsnotat til beskrivelse af Forsyningssekretariatets SFA-model”.

Høringsfristen er fredag d. 28. august 2020. Høringssvar sendes til vand@kfst.dk.

>Gå til ’Høringer’

______________________________________________________________

I modtager snart enten en statusmeddelelse eller en ny økonomisk ramme

I uge 34 begynder vi udsendelsen af statusmeddelelser for større spildevandsselskaber og udkast til nye økonomiske rammer for mindre selskaber. Udkast til nye økonomiske rammer for større drikkevandsselskaber vil blive udsendt fra uge 37. Frist for udsendelse er i år rykket til den 1. oktober 2020, jf. bekendtgørelsesændringer som følge af Covid-19.

______________________________________________________________

Nye vejledninger: Sådan læser du din statusmeddelelse og økonomiske ramme

Vi har igen i år lavet vejledninger, som har til hensigt at gøre det så let som muligt at læse og forstå jeres statusmeddelelse og afgørelse om økonomiske rammer.

Der er forskellige versioner af vejledningen alt efter, hvilken selskabstype de henvender sig til.

Til selskaber med en debiteret vandmængde på over 800.000 m3, der i år modtager statusmeddelelser, knytter sig vejledningen ”Sådan læser du din statusmeddelelse – Større selskaber”.

Til mindre selskaber med en debiteret vandmængde på under 800.000 m3, der i år modtager nye økonomiske rammer, knytter sig vejledningen ”Sådan læser du din økonomiske ramme – Mindre selskaber”.

Samtlige vejledninger bliver tilgængelige på vores hjemmeside i uge 34.

Vi vil også offentliggøre en vejledning til drikkevandsselskaber med en debiteret vandmængde på over 800.000 m3, der i år modtager nye økonomiske rammer. Denne vejledning bliver tilgængelig på vores hjemmeside, når vi begynder at sende udkast til økonomiske rammer i høring i uge 37.

>Gå til ’Vejledninger’

______________________________________________________________

Ny pris- og produktivitetsanalyse

Årets analyse af pris- og produktivitetsudviklinger, som bliver brugt i de økonomiske rammer, er offentliggjort.  

Prisudviklingen indgår i den årlige korrektion af de økonomiske rammer, så rammerne følger prisudviklingen. Produktivitetsudviklingen indgår i beregningen af det generelle effektiviseringskrav.

>Gå til ’Analyser’

Den nye kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside er for nyligt blevet opdateret. Opdateringen indebærer, at der er visse funktioner og visninger, som ikke fungerer optimalt, hvis kfst.dk besøges gennem Internet Explorer (IE). Hjemmesiden kan med fordel tilgås via en anden browser.

> Gå til kfst.dk

 

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.