Øvrige nyheder

Betaling til Forsyningssekretariatet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender snarest fakturaer til vandselskaberne. Fakturaerne vedrører betaling for 2020.

Alle selskaber med en årlig debiteret vandmængde over 200.000 m3 betaler en kubikmetertakst baseret på den debiterede vandmængde. Selskaber med en årlig debiteret vandmængde over 800.000 m3 betaler yderligere en grundafgift, som bliver fordelt ligeligt mellem selskaberne. Dette skyldes, at vi benchmarker disse selskaber.

I 2020 er grundafgiften 35.714 kr., og kubikmetertaksten er 0,0213064560493465 kr.

I kan finde definitionen af den debiterede vandmængde i indberetningsvejledningen til de økonomiske rammer.

>Gå til ’Vejledninger’ – Indberetningsvejledning til de økonomiske rammer, februar 2020

Spørgsmål til opgørelsen af den debiterede vandmængde kan rettes til vand@kfst.dk.

Øvrige spørgsmål om fakturaen kan rettes til Susanne Sonne, ss@kfst.dk.

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.