Øvrige nyheder

Endelige indberetningsvejledninger til de økonomiske rammer og benchmarking

De endelige indberetningsvejledninger efter høring er nu tilgængelige på vores hjemmeside. De er til brug for indberetningen i VandData, der er åben fra 1. marts til 15. april 2020.

Vejledningsmaterialet til de økonomiske rammer findes her, mens vejledningen til benchmarking findes her.

Høringsnotater med svar på høringssvar til vejledningerne findes her for økonomiske rammer og her for benchmarking.

CAPEX-indberetningsblanketten

Det er i år de større drikkevandsselskaber, der skal benchmarkes og som i den forbindelse indberette oplysninger om deres anlægsmasse i de individuelle CAPEX-indberetningsblanketter, der findes her.

Den individuelle CAPEX-indberetningsblanket skal vedhæftes indberetningen til benchmarking i VandData. Det er beskrevet nærmere i vejledningen.

Revisorpåtegning af FADO for 2018 til brug i benchmarkingen 2021

Vi foretog sidste år en kvalitetssikring af drikkevandsselskabernes indberetning af FADO for 2018. Når I ser jeres indberetning i år, vil heraf følgende eventuelle korrektioner fremgå af fane L i VandData.

De store drikkevandsselskaber skal i år have revisorpåtegnet både FADO 2018 og FADO 2019 i revisorerklæringen, som findes her. Denne skal som sædvanligt også indberettes via VandData. Det er vigtigt, at begge år bliver revisorpåtegnet, da begge FADO-indberetninger indgår i den kommende benchmarking af drikkevandsselskaber.

Indberetningsvejledningen til økonomiske rammer indeholder en nærmere beskrivelse af, hvad FADO skal indeholde.

Øvrige vejledninger til brug for årets indberetning

  • Vejledning til brug af VandData samt tildeling af rettigheder til VandData
  • Vejledning om udtræden af den økonomiske regulering
  • Vejledning om kontrol med overholdelse af økonomiske rammer
  • Vejledning om medfinansieringsprojekter
  • Revisorerklæringer og revisionsinstrukser

Vejledningerne findes her.

Varsling om opdatering af VandData

VandData vil i løbet af indberetningsperioden fra 1. marts til 15. april 2020 blive opdateret med en planlagt opgradering.

For at mindske gener herved, vil opdateringen foregå hen over en weekend i marts. Der vil blive meldt nærmere ud om det konkrete tidsrum. Opdateringen indebærer, at selskaberne ikke kan indberette eller ændre i indberetninger i det korte tidsrum. Indberetninger, der er foretaget før opgraderingen, vil fortsat fremgå af VandData, efter opgraderingen er gennemført.

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.