Skip navigation

Høring af vejledning om udtræden af den økonomiske regulering

10. januar 2020

Fra den 1. januar 2020 er det muligt for mindre forbrugerejede vandselskabers forbrugere at beslutte at træde ud af den økonomiske regulering. Forsyningssekretariatet har i denne forbindelse udarbejdet en vejledning, der hermed sendes i høring. Vejledningen beskriver regler og proces for en beslutning om udtræden.

Høringsfristen er fredag d. 24. januar 2020. Høringssvar skal sendes til vand@kfst.dk.

>Gå til ’Høringer’  – Vejledning om udtræden af den økonomiske regulering

Høring af nyt element i ”Indberetningsvejledning til økonomiske rammer” som følge af skattesagen

Den del af den kommende ”Indberetningsvejledning til økonomiske rammer”, der er ny som følge af Højesterets domme af 8. november 2018  (skattesagen), og de heraf følgende ændringer i bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber, sendes hermed i særskilt høring.

Høringsfristen er fredag d. 17. januar 2020. Høringssvar skal sendes til vand@kfst.dk.

Resten af indberetningsvejledningen til økonomiske rammer følger i høring snarest.

>Gå til ’Høringer’  – Høring af nyt element i ”Indberetningsvejledning til økonomiske rammer” som følge af skattesagen

Husk at opdatere kontaktoplysninger i VandData 

Vandselskaber skal huske at opdatere kontaktoplysninger i VandData. Vi får en del tilbagemeldinger på, at mails ikke kan leveres til de personer, der fremgår som kontaktpersoner i VandData.

Det er den person, der er administrator, der kan ændre kontaktoplysningerne. Hvis den person ikke arbejder hos jer længere, kan I kontakte www.virk.dk for at få en ny administrator.

>Gå til ’VandData’