Skip navigation

Årets benchmarkingmodel til de økonomiske rammer 2020-2021

29. juli 2019

Benchmarkingmodellen til de økonomiske rammer for 2020-2021 er nu offentliggjort. I år er modellen med til at fastsætte de større spildevandsselskabers individuelle effektiviseringskrav.

Offentliggørelsen af benchmarkingmodellen dækker over en beskrivelse af den endelige model i ”Benchmarking af spildevandsselskaber – Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav i de økonomiske rammer for 2020-2021” og de tilhørende bilag. Heri beskrives processen for kvalitetssikringen af det indberettede data, og hvordan disse bliver omregnet til OPEX- og CAPEX-netvolumenmål. Desuden beskrives selve benchmarkinganalysen sammen med en forklaring af, hvordan resultaterne fra benchmarkingen indgår i fastsættelsen af de økonomiske rammer.

Årets afgørelser med nye økonomiske rammer indeholdende bl.a. de individuelle effektiviseringskrav, bliver offentliggjort på vores hjemmeside senest den 15. oktober.

Det offentliggjorte materiale består af:

  • Benchmarking af spildevandsselskaber - Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav i de økonomiske rammer for 2020 og 2021
  • Bilag 1 – Data til beregning af fronten for spildevandsselskaber: Indeholder relevante data, som ligger til grund for frontfastsættelsen
  • Bilag 2 - Beregning af de korrigerede netvolumenmål: Indeholder beregningerne til brug for fastlæggelsen af de korrigerede netvolumenmål
  • Bilag 3 – Fronterne i DEA og SFA: Angiver hvilke frontselskaber, som indgår i modellen
  • Bilag 4 – Costdriversammensætning: Indeholder en analyse af costdriversammensætningen, der identificerer, om der skal tages særligt hensyn til selskaber med bestemte costdriversammensætninger
  • Bilag 5 – R-koder: Indeholder R—koderne til beregning af selskabernes efficiensscorer
  • Bilag 6 – Data til brug for fastlæggelsen af effektiviseringskrav: Bilaget bliver opdateret løbende og i takt med, at udkast til afgørelser bliver sendt ud

Høringsnotatet til materialet indeholder vores kommentarer til de høringssvar, vi modtog under høringen fra 19. juni til 3. juli 2019.

>Gå til ’Benchmarking 2020’  


Betaling til Forsyningssekretariatet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender snarest fakturaer til vandselskaberne.  Fakturaerne vedrører betaling for 2019.

Selskaber med en årligt debiteret vandmængde over 800.000 m3 betaler en grundafgift, som bliver fordelt ligeligt mellem selskaberne. Betalingen for selskaber over 800.000 m3 er højere, da vi benchmarker disse selskaber.

I 2019 er grundafgiften 34.491 kr., og kubikmetertaksten er 0,0207965133 kr.

Bemærk at størrelsen af jeres afgift kan være anderledes end sidste år. Det skyldes tidligere opgørelse af debiteret vandmængde. I indberetningsvejledningen til de økonomiske rammer præciserede vi definitionen. Du kan finde indberetningsvejledningen her ("Indberetningsvejledning til de økonomiske rammer, april 2019”. Se kapitel 3.4).

Spørgsmål til opgørelsen af den debiterede vandmængde kan rettes vand@kfst.dk.

Øvrige spørgsmål om fakturaen kan rettes til Susanne Sonne, ss@kfst.dk.


 I modtager snart enten en statusmeddelelse eller en ny økonomisk ramme

I uge 32 påbegynder vi udsendelsen af statusmeddelelser. Udkast til nye økonomiske rammer vil blive udsendt fra uge 34. Alle udkast vil være udsendt senest den 15. september 2019.


Vejledning: Sådan læser du din statusmeddelelse og økonomiske ramme

Vi har igen i år lavet vejledninger, som har til hensigt at gøre det så let som muligt at læse og forstå statusmeddelelse og afgørelse om økonomiske rammer.

Der er flere versioner af vejledningen alt efter, hvilken selskabstype de henvender sig til.

Til selskaber med en debiteret vandmængde på over 800.000 m3, der i år modtager statusmeddelelser, knytter sig vejledningen ”Sådan læser du din statusmeddelelse – Større selskaber”.

Til mindre selskaber med en debiteret vandmængde på under 800.000 m3, der i år modtager statusmeddelelser, knytter sig vejledningen ”Sådan læser du din statusmeddelelse – Mindre selskaber”. Disse vejledninger bliver tilgængelige på vores hjemmeside i uge 32.

Der vil ligeledes blive offentliggjort en vejledning, der knytter sig til spildevandsselskaber med en debiteret vandmængde på over 800.000 m3, der i år modtager nye økonomiske rammer. Denne vejledning bliver tilgængelig på vores hjemmeside, når vi begynder at sende udkast til økonomiske rammer i høring i uge 34.

>Gå til ’Vejledninger’