Skip navigation

Ny omkostningsækvivalent for renseanlæg i høring

25. april 2019

Renseanlæg er en af costdriverne for spildevandselskabers driftsomkostninger. Vi har genberegnet omkostningsækvivalenten for renseanlæg på baggrund af ny data.

Genberegningen af omkostningsækvivalenten skyldes, at vi ønsker en benchmarkingmodel, der tager højde for variation i renseanlæggenes belastningstyper, og som gør det muligt at henføre omkostningen til hvert enkelt renseanlæg – og ikke kun til hvert selskab.

Der er høringsfrist torsdag den 9. maj 2019 kl. 12:00. Høringssvar skal sendes til vand@kfst.dk.

Baggrund, metode og resultater er beskrevet i høringsudkastet til nyt metodepapir for renseanlæg. Bilag 1 og 2 indeholder data for henholdsvis renseanlæg og minirenseanlæg, mens bilag 3 er den anvendte R-kode.