Skip navigation

VandData er åben for indberetning

04. marts 2019

VandData er åben for indberetning. I har frem til den 15. april 2019 til at indberette til den økonomiske ramme og til benchmarking.

I skal indberette via VandData, som findes her:

https://vanddata.kfst.dk

Husk, at I kan indtaste i VandData løbende. Det er en god idé at starte tidligt, da erfaringerne viser, at der er pres på systemet i de sidste 14 dage op til indberetningsfristen. Det er derfor muligt, at systemet arbejder langsommere i slutningen af indberetningsperioden.

Vejledning om brug af VandData findes her.

Indberetningsblanket til brug for CAPEX-delen af benchmarkingindberetningen

I år benchmarkes de større spildevandsselskaber. Disse selskaber skal indberette data for anlægsmassen til brug for CAPEX-delen af benchmarkingindberetningen. Til brug herfor har vi oprettet en CAPEX-indberetningsblanket for hvert selskab. Indberetningsblanketterne kan findes her.

I finder en nærmere beskrivelse af CAPEX-indberetningsblanketterne i indberetningsvejledningen til benchmarkingen, som I kan finde her.

CAPEX-indberetningsblanketten skal vedhæftes benchmarkingindberetningen i VandData.

Revisorpåtegning af FADO for 2017 til brug i benchmarkingen 2020

Til årets benchmarking af de større spildevandsselskaber skal vi bruge FADO for 2017, hvorfor disse skal revisorpåtegnes. Det drejer sig om oplysninger, der blev beregnet i forbindelse med indberetningen til de økonomiske rammer for 2019.

Som en hjælp hertil har vi samlet alle de større spildevandsselskabers indberettede FADO for 2017 samt eventuelle rettelser her. I bedes i forbindelse med indberetningen til dette års økonomiske rammer revisorpåtegne FADO 2017 og FADO 2018 i revisorerklæringen, der findes her. Denne skal som sædvanligt indberettes via VandData.

Indberetningsvejledningen til økonomiske rammer indeholder en nærmere beskrivelse af, hvad FADO skal indeholde. Den finder I her.

Vigtige datoer i 2019

  • 1. marts – 15. april: Indberetningsperiode
  • Medio juni: Høring af årets benchmarkingmetode
  • Inden 1. juli: Offentliggørelse af den beregnede pristalsregulering og produktivitetsudvikling
  • Inden 1. august: Offentliggørelse af den endelige benchmarkingmetode
  • 15. september: Sidste frist for vores udsendelse af udkast til økonomiske rammer og statusmeddelelser
  • 15. oktober: Sidste frist for vores udsendelse af afgørelser til økonomiske rammer og statusmeddelelser