Skip navigation

Høring af indberetningsvejledning til benchmarking for spildevandsselskaber | Frivillig deltagelse i benchmarking for mindre spildevandsselskaber | Revideret vejledning om medfinansieringsprojekter | Husk at opdatere kontaktoplysninger i VandData

15. januar 2019

Høring af indberetningsvejledning til benchmarking for spildevandsselskaber

Vi har opdateret indberetningsvejledningen til benchmarkingen, så I kan benytte den, når I fra den 1. marts skal indberette til benchmarkingen sammen med indberetningen til de økonomiske rammer. I år er det spildevandsselskaber med en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m3, der skal benchmarkes.

Vejledningsmaterialet består af:

  • Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking (Spildevand)
  • Eksempel på CAPEX-ark

I finder vejledningsmaterialet her.

Høringsfristen er fredag den 25. januar 2019. Høringssvar sendes til vand@kfst.dk.

Frivillig deltagelse i benchmarking for mindre spildevandsselskaber

Spildevandselskaber med en årlig debiteret vandmængde på under 800.000 m3 kan frivilligt vælge at deltage i årets benchmarking. Resultatet af benchmarkingen vil ikke få indflydelse på selskabets økonomiske ramme. I kan se mere om vilkår for deltagelse her. Ønsker et selskab at deltage i benchmarkingen, skal I meddele det senest 15. marts 2019 til vand@kfst.dk.

Revideret vejledning om medfinansieringsprojekter

Vi har lagt en revideret vejledning om medfinansieringsprojekter op på vores hjemmeside. Der er alene tale om mindre rettelser.

I finder vejledningen her.

Husk at opdatere kontaktoplysninger i VandData

Vandselskaber skal huske at opdatere kontaktoplysninger i VandData. Vi får en del tilbagemeldinger på, at mails ikke kan leveres til de personer, der fremgår som kontaktpersoner i VandData.

Den/de personer, som har adgang til VandData, kan ændre kontaktoplysningerne.