Øvrige nyheder

Høring af indberetningsvejledning til økonomiske rammer | Eksempler på gode ansøgninger om tillæg

Høring af indberetningsvejledning til økonomiske rammer

Vi har opdateret indberetningsvejledningen til økonomiske rammer, så I kan benytte den, når I skal indberette til økonomiske rammer. Indberetningen åbner i VandData den 1. marts 2019.

Vejledningsmaterialet består af:

  • Indberetningsvejledning til økonomiske rammer
  • Revisionsinstruks om indberetning af oplysninger til økonomiske rammer samt oplysninger til benchmarking
  • Skabelon til revisorerklæring – mindre selskaber og større drikkevandsselskaber
  • Skabelon til revisorerklæring – større spildevandsselskaber

Revisionsinstruksen og revisorerklæringerne er kun meget lidt reviderede i forhold til sidste år.

I finder vejledningsmaterialet her.

Høringsfristen er tirsdag den 22. januar 2019. Høringssvar sendes til vand@kfst.dk.

Eksempler på gode ansøgninger om tillæg

Vi har udarbejdet eksempler på gode ansøgninger til de tillæg, der er størst udfordring med. Eksemplerne kan både bruges i forbindelse med ansøgning om tillæg til de økonomiske rammer og i forbindelse med ansøgning om forhåndsgodkendelser.

Følger I disse eksempler ved ansøgning om forhåndsgodkendelser, vil jeres ansøgning blive behandlet inden for en måned fra sagen er fuldt opfyldt (fast track).

I kan finde eksemplerne her.

 

 

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.