Skip navigation

Ændring af konkurrenceloven kan føre til karteldannelse

17. juni 2019

Selvstændige erhvervsdrivende er som udgangspunkt omfattet af konkurrencereglerne, uanset om de er journalister, håndværkere eller noget helt tredje. Ellers er der risiko for, at der lovligt kan dannes karteller, hvor konkurrencen sættes ud af kraft, og forbrugerne må betale regningen.

Af direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald.

Formand for Dansk Journalistforbund, Lars Werge, argumenterer i Børsen onsdag for en ændring af konkurrenceloven til fordel for selvstændige freelancere, men sagen er som skitseret ikke så enkel, som det umiddelbart kunne fremstå. Medaljen har en bagside i form af karteller. Der er endda risiko for, at ikke kun selvstændige men også større virksomheder vil kunne organisere sig, så de lovligt kan danne karteller.

Konkurrencereglerne betyder blandt andet, at konkurrerende virksomheder ikke må aftale deres priser. Det gælder uanset, om det er enkeltmandsvirksomheder eller tech-giganter, for det er ganske veldokumenteret, at der kan være betydelige samfundsmæssige skader ved aftaler, der begrænser konkurrencen. Både forbrugere og virksomheder kan lide store tab.

Men der er også en række undtagelser, og konkurrenceloven rummer faktisk allerede muligheder for noget af det, Lars Werge efterlyser.

Eksempelvis er løn- og arbejdsmarkedsforhold undtaget fra konkurrencereglerne - helt i overensstemmelse med ”den danske model”.

Og nogle selvstændige kan faktisk være omfattet heraf. Vi kigger blandt andet på, om der er tale om det, vi betegner som ”falske selvstændige”. Kort fortalt er det personer, som på papiret er selvstændige, men som reelt befinder sig i en situation, der kan sammenlignes med at være arbejdstager. Netop ”Falske selvstændige” kan være omfattet af undtagelsen om arbejdsmarkedsforhold i konkurrenceloven.

Hertil kommer mere generelt, at aftaler mellem konkurrenter kan være lovlige, hvis de medfører effektivitetsgevinster, innovation eller andet, som gavner forbrugerne tilstrækkeligt og visse andre betingelser i øvrigt er opfyldt.

Under alle omstændigheder er forholdet mellem arbejdstagere, selvstændige og konkurrenceretten et tema, som vi også fremadrettet vil kigge ind i.

Bragt i Børsen 17. juni 2019