Øvrige nyheder

Fusioner til gavn for forbrugerne

Konkurrencemyndighederne skal træffe de rigtige afgørelser til gavn for forbrugerne. Det vil sige afgørelser, som i overensstemmelse med konkurrencelovens regler fremmer konkurrencen, så vi alle kan få glæde af lavere priser, større udvalg og blomstrende innovation.

Af Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Det gælder også fusionskontrollen, hvor vi afgør, om fusioner skal godkendes eller forbydes. Finans’ debatredaktør, Magnus Barsøe, har i en kommentar om vores fusionskontrol beskrevet os som ”tandløse”, mens vi i samme medie fik betegnelsen ”bidsk” i september. Bidsk eller tandløs? Det afgørende for os er, at vi træffer de rigtige afgørelser for virksomheder og forbrugerne i overensstemmelse med den lovgivning, som vi skal håndhæve. Og det gør vi.

I øvrigt ligger de danske konkurrencemyndigheders fusionskontrol helt på linje med EU-kommissionens. Vi bruger de samme metoder, har stort set identisk lovgivning og andelen af fusioner, som vi griber ind over for, er stort set den samme.

Der er fusioner, som ikke gør markederne mindre velfungerende, end de allerede er. Det gælder for eksempel de fusioner, som Magnus Barsøe nævner, Molslinjen/Danske Færger, Jyske Bank/BRFkredit og Danica Pension/SEB. Vi kan og skal kun gribe ind over for en fusion, hvis det er selve fusionen, der er årsag til, at konkurrencen hæmmes betydeligt.

Omvendt er der også fusioner, som hæmmer konkurrencen betydeligt, og som vi derfor skal forbyde. I løbet af de seneste år er flere fusioner godkendt med tilsagn om konkrete ændringer, som fjerner vores bekymringer. Flere fusioner er også blevet aflyst sent i forløbet, formentlig fordi der var udsigt til, at de ikke umiddelbart kunne godkendes. Det gælder Stofa/Canal Digital Danmark, Danish Crown/Tican og JP/Politikens Hus/Børsen, som parterne aflyste langt inde i vores sagsbehandling.

Fusioner kan være gavnlige for Danmark og danske forbrugere, for eksempel hvis de skaber stordriftsfordele og andre effektiviseringsgevinster. Men de kan også være skadelige, hvis de hæmmer konkurrencen betydeligt, og så griber vi ind.

Vi er ikke sat i verden for at forhindre fusioner. Vi er sat i verden for at sikre effektiv konkurrence til gavn for forbrugerne og for væksten i Danmark. Derfor griber vi kun ind overfor fusioner, der svækker konkurrencen betydeligt, og hvor der ikke er fusionsspecifikke gevinster, som opvejer de konkurrenceskadelige effekter for forbrugerne.

Markedsandele er kun et blandt mange elementer, vi kigger på. Afgørelser om fusioner er altid en konkret vurdering, fordi produkter, kunder, konkurrenter, markedsdynamik og mange andre forhold er forskellige. Det er blandt andet derfor, at det nogle gange kræver omfattende undersøgelser, før vi kan vurdere fusionens betydning for konkurrencen.

Når vi vender tommelfingeren op eller ned i forhold til en fusion, så bygger vores afgørelse alene på fakta og analyser af markedet. Det er grundlaget for at træffe rigtige afgørelser i forhold til forbrugerne.

Bragt på finans.dk 15. november 2018