Øvrige nyheder

Unødvendigt høje medicinpriser

Danskerne betaler mere for deres medicin på apotekerne, end de behøver. Det vurderer Konkurrencerådet. Danmarks Apotekerforening har en anden opfattelse, og det fremgik blandt andet af et indlæg af foreningens direktør, Anders Kretzschmar.

Christian Schultz, formand i Konkurrencerådet

Christian Schultz

Af formand i Konkurrencerådet, Christian Schultz

Internationale studier viser, at patenteret medicin er relativ dyr i Danmark, mens kopimedicin er relativ billig sammenlignet med det øvrige Europa. 

Ved at følge Konkurrencerådets anbefalinger kan danskerne få adgang til billigere patenteret medicin og endnu billigere kopimedicin. Generelt vil medicinpriserne falde – vel at mærke uden det går ud over væsentlige sundhedspolitiske hensyn.

Der er tale om 11 anbefalinger, som Konkurrencerådet offentliggjorde i efteråret. Uafhængigt af hinanden kan de alle 11 styrke konkurrencen om distribution af medicin til gavn for både forbrugerne og det offentlige sundhedssystem.

En af anbefalingerne er at ophæve skiltepligten, som tvinger grossister til at offentliggøre, hvilke rabatter de tilbyder apotekerne. I praksis indebærer skiltepligten, at medicingrossisterne ikke konkurrerer om markedsandele via rabatsystemer.

Danmarks Apotekerforening har i et høringssvar skrevet til Konkurrencerådet, at den ikke har principielle indvendinger mod at fjerne skiltepligten. Alligevel skriver foreningens direktør nu, at anbefalingen truer den uvildige udlevering af medicin. Det gør den ikke. Apotekerne vil – som i dag – have pligt til at udlevere det billigste produkt, så Danmark vil stadig have udvildig medicinudlevering, så længe apotekerne følger loven.

Kretzschmar anfører også, at apotekerne tjener det samme uanset, om de udleverer en dyr eller billig pakke medicin. Det korrekte er, at de kan tjene mere på de dyre pakker, fordi rabatten, som de får fra grossisterne, er større målt i kroner og øre.

Desuden giver Kretzschmar garanti for, at medicinpriserne vil stige i landets tyndt befolkede områder, hvis Konkurrencerådets anbefalinger følges. 10 af de 11 anbefalinger kan gennemføres uden der kommer prisforskelle på landets apoteker. Den ellevte anbefaling – om at udskifte de faste priser med et loft på den pris, apotekerne videresælger medicinen til – vil give lavere priser på de mange apoteker, hvor konkurrencen styrkes. Mange vil få billiger medicin, ingen vil få dyrere.

Konkurrencerådet har i sin analyse været langt inde i medicinmarkedets maskinrum. Vi har undersøgt, hvilke mekanismer der er, og hvordan de fungerer. Og vi har kigget efter muligheder for at gavne forbrugerne ved at styrke konkurrencen, og den måde markederne virker på. Medicin er et særligt område, som kræver særlig regulering. Det har vi fuld forståelse for og taget hensyn til.

Bragt i Fyens Stiftstidende, Fyns Amts AvisDagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Struer, Dagblade Holstebro, Århus Stiftstidende, Folkebladet Lemvig, Viborg Stifts Folkeblad og Randers Amtsavis 23. januar 2017.