Øvrige nyheder

Lovforslag i høring: Kritisk infrastruktur skal sikres gennem udvidet screeningsbeføjelser

En skærpet sikkerhedstrussel mod Danmarks kritiske infrastruktur skaber behov for at udvide Erhvervsministeriets beføjelser til at screene tidligere og inden for EU samt EFTA. Sådan lyder det i et lovforslag til ændring af investeringsscreeningsloven, der er kommet i høring den 8. marts 2023.

Erhvervsstyrelsen skal fremover kunne screene enhver leverandør, der driver, servicerer og leverer til offentligt ejet kritisk infrastruktur på energiområdet, uanset leverandørens hjemsted. Sådan lyder det i et nyt lovforslag til ændring af Investeringsscreeningsloven, der er kommet i høring den 8. marts 2023. 

Med lovforslaget lægges der op til, at leverandører fra Danmark, EU og EFTA nu skal omfattes af investeringsscreeningslovens krav. På nuværende tidspunkt giver loven kun mulighed for at screene offentlige udbud ift. trusler mod Danmarks sikkerhed, hvis en kontrakt indgås med leverandører uden for EU eller EFTA.

Med lovforslaget lægges der også op til at ordregiver før indgåelse af en kontrakt, i offentlige udbud vedr. kritisk infrastruktur, skal sikre sig, at den vindende tilbudsgiver har Erhvervsstyrelsens tilladelse til at indgå kontrakten. Screeningen vil ske i forbindelse med tildelingen af kontrakten. I særlige tilfælde, hvor der foreligger ”tvingende samfundsmæssige hensyn” får Erhvervsministeren beføjelse til at fastlægge tidspunktet for en tidligere screening af alle deltagere i et udbud.

Skærpet trusselsbillede kræver lovændring

Forklaringen bag lovforslaget skal blandt andet findes i nye geopolitiske forskydninger, den øget stormagtskonkurrence, klimaforandringer og senest de russisk væbnede styrkers militære invasion af Ukraine. Det har skærpet sikkerhedstruslen mod Danmark og dansk kritisk infrastruktur markant  i de senere år.

Hensigten er, at ændringerne i første omgang alene skal gælde i offentlige kontrakter på energiområdet. Men reglerne skal på sigt omfatte alle relevante offentlige kontrakter vedrørende kritisk infrastruktur, fremgår det af lovforslaget. Reglerne derom vil blive fastsat i en tilhørende bekendtgørelse.

Lovforslaget indføjer desuden forenklinger til sagsbehandlingsprocessen for at forkorte sagsbehandlingstiden i ukomplicerede sager. 

Læs lovforslaget her (Høringsportalen.dk)

Lovforslagets nye bestemmelser omfatter alene udbud, der offentliggøres efter lovens ikrafttrædelse. Det ventes at være medio 2023, såfremt lovforslaget vedtages.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.