Øvrige nyheder

Nye krav til pålidelighedsvurderinger træder i kraft 1. januar 2023

Her kan du få et overblik over, hvad du har i vente, når de nye krav til pålidelighedsvurderinger i udbud træder i kraft 1. januar 2023.

En ordregiver skal udelukke en virksomhed i en offentlig udbudsproces, hvis den viser sig at være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde.

Udbudsloven giver i den situation virksomheder ret til at dokumentere sin pålidelighed og undgå udelukkelse. Fra d. 1. januar 2023 kommer der nye krav til ordregivere, når virksomheder ønsker at dokumentere pålidelighed.

 

Pligt træder i kraft d. 1. januar 2023

Fra årsskiftet er ordregivere forpligtet til at indhente vejledende udtalelser hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Pligten gælder, når ordregivere skal vurdere, om en udelukket virksomhed har dokumenteret sin pålidelighed i tilstrækkelig grad, så den kan fortsætte i konkurrencen om en udbudt offentlig opgave. Pligten gælder også, hvis ordregivere konstaterer, at en leverandør på en igangværende kontrakt er omfattet af en udelukkelsesgrund, og ordregivere ønsker at bringe en kontrakt til ophør.

Pligten til at indhente vejledende udtalelser gælder kun udbud og kontrakter, hvor udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort efter d. 1. januar 2023. Det betyder, at hvis en virksomhed, der omfattet af en udelukkelsesgrund, ønsker at dokumentere sin pålidelighed i et udbud, der er iværksat før årsskiftet, så har ordregiver ikke pligt til at indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Den nye pligt for ordregivere følger af en ændring af udbudsloven, som blev vedtaget i juni 2022. Læs mere om ændringerne af udbudsloven her

 

Ordregiver bevarer ansvaret for vurderingen

Centralt for de proceskrav, der indføres d. 1. januar 2023, er, at offentlige ordregivere fortsat har ansvaret for vurderingen af en virksomheds dokumentation for pålidelighed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse er alene vejledende.

Det betyder, at:  

  • Det er ordregiver, der modtager al dokumentation for pålidelighed fra virksomheden og er ansvarlig for at samle og indsende dokumentationen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – sammen med sin begrundelse for udelukkelse
  • Det er ordregiver, der skal kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når en virksomhed ønsker at dokumentere sin pålidelighed, og der skal udarbejdes en vejledende udtalelse
  • Det er ordregiver, der modtager den vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Det er ordregiver, der tager den endelige beslutning om virksomheden i tilstrækkelig grad har dokumenteret sin pålidelighed eller skal udelukkes

Ordregiveren har således fortsat al kontakt med den eller de parter, der ønsker at dokumentere pålidelighed.

Formålet med indførelsen af de vejledende udtalelser er blandt andet at styrke ordregiveres vurderingsgrundlag og medvirke til administrative besparelser. Derfor kan ordregivere lægge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelser til grund for egen vurdering. Men ordregivere er ikke forpligtet til at følge en udtalelse.

 

Mere information på styrelsens hjemmeside

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller skabeloner og guides til rådighed på styrelsens hjemmeside.

Hensigten med de forskellige guides er at give en kortfattet og lettilgængelig indføring i de nye krav og retningslinjer. Skabelonerne derimod er tænkt som et praktisk værktøj til at strukturere indsamlingen af de informationer, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal bruge til at foretage en pålidelighedsvurdering og udarbejde en vejledende udtalelse.

Både guides og skabeloner findes i versioner målrettet henholdsvis ordregivere og virksomheder.

En samlet vejledning om udbudsretlige vurderinger af dokumentation for pålidelighed forventes offentliggjort i januar 2023.

 

Enhed for Vurdering af Pålidelighed

Fra d. 2. januar 2023 kan du kontakte Enhed for Vurdering af Pålidelighed i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for yderligere information.

Enheden har til opgave at udarbejde vejledende udtalelser om virksomheders dokumentation for pålidelighed samt at vejlede om regler og praksis på området.

Du kan finde yderligere information på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.