Øvrige nyheder

Søg CPV-koder til dit udbud hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Har du manglet CPV-automaten, efter Udbudsportalen er lukket? Nu har du igen mulighed for hurtigt at søge efter CPV-koder. Det foregår på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kfst.dk. CPV står for Common Procurement Vocabulary og er et fælles referencesystem for udbudte opgaver i EU.

I en udbudsbekendtgørelse skal ordregiveren altid angive en såkaldt CPV-kode. Der er en CPV-kode for hver type af vare, tjenesteydelse og bygge- og anlægsopgave. Det gør det enkelt og entydigt for leverandørerne at finde og identificere de ydelser, ordregiveren udbyder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller nu en søgefunktion til rådighed, hvor du med søgeord kan fremsøge den CPV-kode dit indkøb er omfattet af. Søgningen sker i samtlige 9.454 koder.  

Du kan også foretage en særskilt søgning, hvis du vil se, om dit indkøb er omfattet af light-regimet.

Sammen med søgefunktionerne findes der desuden en kort vejledning og henvisninger til EU-Kommissionens uddybende information om CPV-forordningen.

Søg CPV-koder på kfst.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.