Øvrige nyheder

Nye tærskelværdier for 2022-2023

Europa-Kommissionen har den 11. november offentliggjort de nye tærskelværdier for 2022-2023 i danske kroner.

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af.

Fastsættelsen af beløbsgrænserne i national valuta sker på grundlag af kursudviklingen i de foregående to år.

De nye tærskelværdier træder i kraft den 1. januar 2022, og er gældende for 2022 og 2023.

Skal du offentliggøre et udbud til og med december 2021 og med levering af ydelsen eller varen i 2022, er det de gældende tærskelværdier for 2020-2021, du skal rette dig efter.

Udbud, der bliver offentliggjort efter 1. januar 2022, er omfattet af de nye tærskelværdier for 2022-2023.

Se de nye tærskelværdier for 2022-2023 på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.