Skip navigation

Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17 (opdateret den 21. august 2019)

20. august 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af en række henvendelser gennemgået dommen for at skabe klarhed over, hvilke konsekvenser udfaldet har for dansk udbudspraksis.

EU-Domstolen har i dommen i sag C-216/17, Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl mod Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST), m.fl. udtalt sig om grænserne for anvendelse af rammeaftaler indgået af andre ordregivere.

I den forbindelse er EU-Domstolen også kommet med en række generelle udtalelser om anvendelse af rammeaftaler. I vurderingen gennemgår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvilke konsekvenser dommen har for offentlige ordregivere.

Dommen vedrører en sag om en rammeaftale om renovation, indsamling og bortskaffelse af affald. EU-Domstolen har konkluderet, at ordregivere skal fastlægge og oplyse den samlede maksimale mængde af de ydelser, der kan bestilles, når de indgår kontrakter i relation til en rammeaftale. En sådan fastlæggelse kan ikke ske via en henvisning til deres sædvanlige behov. Efter styrelsens vurdering medfører dommen ikke ændringer i gældende ret i Danmark.

Opdatering: 

Efter offentliggørelse af vurderingen den 20. august 2019 har styrelsen modtaget spørgsmål blandt andet om forhold, der ikke eksplicit er behandlet i vurderingen, herunder omkring dommens rækkevidde.

Såfremt vurderingen i øvrigt giver anledning til kommentarer eller spørgsmål, så kan disse sendes til Center for Offentlig Konkurrence i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ok@kfst.dk inden onsdag den 4. september 2019.

Herefter vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurdere, om der er behov for uddybende eller præciserende bemærkninger i vurderingen af den nye dom eller i tilknytning til evalueringen af udbudsloven.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering i dette notat

Sidst opdateret: 21. august 2019