Skip navigation

Ændringer af udbudsloven i høring nu

11. juli 2019

EU-kommissionen har den 25. januar 2019 sendt en åbningsskrivelse til Danmark om mangelfuld implementering af direktiverne om offentlige udbud i udbudsloven. Efter en vurdering af 49 punkter, er et lovforslag nu sendt i høring med ændringer af udbudsloven.

Forslaget indeholder kun ændringer, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer er nødvendige for at imødekomme bemærkningerne i åbningsskrivelsen.

Se den danske regerings svar på EU-Kommissionens åbningsskrivelse på folketinget.dk

Der er hovedsageligt tale om, at dele af udbudsdirektivet er gennemført i lovbemærkningerne til udbudsloven i stedet for i selve lovteksten. Herudover er der fire forhold, hvor ordlyden ikke stemmer helt overens med ordlyden af udbudsdirektivet samt tre delbestemmelser fra direktivet, der ikke kom med i udbudsloven. Det er vurderingen, at disse bestemmelser alene har en begrænset rækkevidde og betydning.

Hent lovforslaget på Høringsportalen

Det er hensigten, at eventuelle ændringer i udbudsloven i øvrigt skal afvente evalueringen af udbudsloven, som pågår i øjeblikket. Evalueringen er en konsekvens af den betænkning, som Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget afgav i forbindelse med behandlingen af udbudsloven.

Evalueringen forventes afsluttet i første del af 2020.

Sidst opdateret: 11. juli 2019