Øvrige nyheder

To juridiske vurderinger om forsyningsvirksomhedsdirektivet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet to juridiske vurderinger om udbudsretlige problemstillinger i forsyningsvirksomhedsdirektivet.

I den ene vurdering gennemgår styrelsen, hvilke regler der gælder for forsyningskontrakter under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier. For visse ordregivere skal udbudslovens afsnit IV og V anvendes.

Læs vurderingen: Regelgrundlag for indgåelse af forsyningskontrakter under tærskelværdierne

Den anden vurdering omhandler pligten til at afholde en standstill-periode ved kontrakter tildelt på baggrund af en kvalifikationsordning efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, skal lov om Klagenævnet for Udbud i sammenhæng med kontroldirektivet forstås sådan, at ordregivere skal afholde en standstill-periode for denne type kontrakter.

Læs vurderingen: Standstill-periode i forbindelse med kvalifikationsordning

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.