Skip navigation

Evaluering af udbudsloven er i gang - frist for bemærkninger den 20. februar 2019

06. februar 2019

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har i december 2018 sendt et høringsbrev om udbudsloven til en bred skare af interessenter. Med høringen er en planlagt evaluering af udbudsloven nu sat i gang. Bemærkninger til udbudsloven kan sendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen frem til den 20. februar 2019.

Evalueringen skal give svar på, om udbudsloven har den tilsigtede virkning, og om der er erfaringer, der giver anledning til lovændringer.

Formålet med udbudsloven var, at regelsættet skulle sikre effektiv konkurrence om opgaverne, og føre til større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lavere transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som leverandører.

Samtidig med vedtagelsen blev det besluttet, at udbudsloven skal evalueres i 2020.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forestår arbejdet med at evaluere udbudsloven. Bemærkninger til udbudsloven skal sendes til ok@kfst.dk​ senest den 20. februar 2019. 

Læs ministerens høringsbrev her (pdf)

Sidst opdateret: 06. februar 2019