Skip navigation

Ny vejledning om dokumentation ved udbud

30. juni 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejleding om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD’et samt vejleder i brugen af e-Certis.

Vejledningen ”ESPD - Dokumentation og e-Certis” beskriver i ord og billeder, hvordan en ordregiver opretter et ESPD, og hvordan ansøgere og tilbudsgivere udfylder et ESPD i Europa-Kommissionens ESPD-tjeneste.

Som noget nyt gennemgår vejledningen også, hvilken endelig dokumentation ordregivere skal kræve for oplysningerne i et ESPD, hvornår dokumentationen skal afleveres, samt frister og gyldighedsperiode for dokumentationen.

Vejledningen indeholder desuden en detaljeret manual, der viser, hvordan Europa-Kommissionens online database e-Certis fungerer. Både ordregivere og virksomheder kan anvende e-Certis til at identificere dokumentation fra andre EU-medlemsstater.

Vejledningen ”ESPD - Dokumentation og e-Certis” er på 74 sider. Den kan bruges af både ordregivere og ansøgere og tilbudsgivere, når de skal oprette og udfylde et ESPD, samt når der efterfølgende skal afleveres dokumentation for oplysningerne.

Hent vejledningen ESPD - Dokumentation og e-Certis

 

Hent notatet: Gennemgang af reglerne om dokumentation (opdateret)

Sidst opdateret: 03. september 2019