Øvrige nyheder

Strategi for intelligent offentligt indkøb lancerer nye initiativer på udbudsområdet

Den offentlige sektor skal købe effektivt ind, og det skal være nemt og ubureaukratisk.

Den offentlige sektor køber årligt varer og tjenesteydelser for omkring 290 mia. kr. Når der købes ind for et beløb af den størrelse, er det yderst centralt at have øje for, hvordan der købes ind. Det er afgørende, at der købes effektivt ind, så den offentlige sektor får mest mulig værdi for indkøbskronerne. Der er samtidig et stort potentiale i at anvende den offentlige efterspørgsel, så den fremmer innovation og bæredygtighed i både det offentlige og det private erhvervsliv.

Regeringen opstiller med strategien for intelligent offentligt indkøb tre overordnede målsætninger for det offentlige indkøb:

  1. Effektivitet; med lave priser, lave totalomkostninger, lave transaktionsomkostninger og brugbare løsninger
  2. Innovation og kvalitetsudvikling; baseret på nytænkning og markedsmodning, herunder gennem udvikling af nye løsninger, der kan understøtte vækst og jobskabelse
  3. Bæredygtighed; gennem miljø- og energikrav og udvikling af grønne løsninger, samt ved at tage samfundsansvar (CSR) og sociale hensyn, herunder i form af sociale klausuler og arbejdsklausuler 


Med strategien præsenteres syv strategiske principper for intelligent offentligt indkøb. Principperne er relevante på tværs af forskellige typer af indkøb fra standardvarer, til komplekse ydelser og til helt nye, innovative løsninger. De syv principper er:

  • Princip 1: Optimer indkøbsfunktionen med de rette kompetencer og et strategisk fokus og udnyt koordinationsmuligheder, faglige synergier og stordriftsfordele
  • Princip 2: Foretag altid en grundig behovs- og markedsafdækning samt markedsdialog for at sikre konkurrencen og indfri markedets potentiale
  • Princip 3: Vælg altid den udbudsform, der bedst understøtter indkøbets formål og begrænser de samlede transaktionsomkostninger
  • Princip 4: Overvej altid at bruge funktionskrav, så der bliver rum til nytænkning og effektivisering af den offentlige opgaveløsning
  • Princip 5: Overvej altid at inddrage totalomkostninger ved indkøb for at sikre lave totaløkonomiske omkostninger i brugsperioden
  • Princip 6: Understøt den grønne omstilling ved at stille miljø- og energikrav i offentlige udbud. 
  • Princip 7: Prioriter implementering og kontraktstyring efter aftaleindgåelse, så indkøbsaftalerne efterleves, og gevinsterne realiseres

Principperne er ledsaget af 29 konkrete initiativer og værktøjer til at udvikle offentlige indkøb og overvinde konkrete barrierer og udfordringer for at opnå intelligent offentligt indkøb.

Hovedparten af initiativerne er målrettet de offentlige indkøbere. Initiativerne fokuserer derfor blandt andet på kompetenceopbygning, vejledninger, udbredelse af bedste praksis, værktøjer og dokumentation af effekter hos offentlige indkøbsorganisationer. Derudover igangsættes en række initiativer, der understøtter effektivitet, innovation og kvalitetsudvikling.

Regeringen vil følge udviklingen i det offentlige indkøb og i foråret 2015 gøre status på de igangsatte initiativer for at sikre, at de strategiske principper for intelligent offentligt indkøb bliver brugt.

Pressemeddelelse

Faktaark om ny strategi for intelligent offentligt indkøb

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.