Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Hornsyld Købmandsgaard A/S køb af grovvare-aktiviteter fra Overgaard Gods A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af en transaktion, hvor Hornsyld Købmandsgaard A/S erhverver enekontrol over grovvare-aktiviteter købt ud af selskabet Overgaard Gods A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Hornsyld Købmandsgaard A/S driver traditionel grovvarevirksomhed, herunder produktion og salg af færdigfoder til grise, fjerkræ og kvæg, samt salg af produkter relateret til planteavl, bl.a. planteværn, såsæd og gødning. Hornsyld Købmandsgaard A/S er endvidere aktiv i relation til korn/afgrøder som bl.a. opkøbes hos landmænd, og benyttes enten til produktion eller videresalg. Hornsyld Købmandsgaard A/S er et driftsselskab under Hornsyld Korn A/S koncernen, i hvilken der også drives aktiviteter inden for bl.a. tankstationsdrift, byggeri, og proteinvirksomhed.

Sælger i transaktionen er Overgaard Gods A/S. Overgaard Gods A/S ejer og driver et gods, og et af godsets aktiviteter er drift af grovvare-aktiviteter, der er baseret dels i forbindelse med godset og dels andre steder i landet. Aktiviteterne omfatter blandt andet køb, lagring og salg af korn/afgrøder, gødning, planteværn og såsæd og inkluderer også bl.a. visse bygninger/lejemål og medarbejdere. Disse samlede grovvare-aktiviteter betegnes ”Overgaard Gods agro-forretningen”.

Transaktionen indebærer, at Hornsyld Købmandsgaard A/S gennem en aktivoverdragelse køber og erhverver enekontrol over Overgaard Gods agro-forretningen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 12. juni 2023 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Hornsyld/Overgaard

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Maria Rossmann, tlf. 4171 5207 eller e-mail mar@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.