Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af mt industry recycling GmbH og Wilhelmsens Ships Service Pte. Ltd.'s stiftelse af et selvstændigt fungerende joint venture

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en forenklet anmeldelse af mt industry recycling GmbH og Wilhelmsens Ships Service Pte. Ltd.'s stiftelse af et selvstændigt fungerende joint venture.

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

 

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

 

Mt industry recycling GmbH er et tysk selskab, der er ultimativt ejet og kontrolleret af den tyske industrikoncern thyssenkrupp AG. Selskabets primære aktiviteter omfatter produktion og salg inden for seks segmenter, herunder bilteknologi, industrielle komponenter, stålproduktion, anlægsteknologi, materialeydelser og marine systemer. I Danmark er thyssenkrupp AG alene aktiv inden for disse aktiviteter.

 

Wilhelmsens Ships Service Pte. Ltd. er etableret i Singapore og er ultimativt ejet og kontrolleret af det norske selskab Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Selskabet er en global maritim koncern der tilbyder produkter og services til handelsflåden samt besætning og teknisk management. I Danmark er Wilh. Wilhelmsen Holding ASA aktiv inden for handel med maritime services, godstransport, løsninger i forbindelse med offshore vind, forsynings- og havnedrift, drift- og vedligeholdelse af offshore faciliteter og infrastrukturudvikling.

 

Joint venturet vil blive stiftet i Singapore og være ejet i fællesskab af mt industry recycling GmbH og Wilhelmsens Ships Service Pte. Ltd. Ifølge parterne vil joint venturet være aktivt på markedet for additiv fremstilling og relaterede ingeniørtjenester til off-shore og den civile maritime industri. Joint venturet skal producere 3D printede produkter til brug i disse industrier, bl.a. reservedele til diverse udstyr ombord på skibe og i havne.

 

I Danmark vil joint venturet servicere danske slutbrugere som fx danske rederier, originale reservedelsproducenter (OEMs) i off-shore industrien og den civile maritime industri.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 8. juni 2023 kl. 12.

 

Bemærkninger sendes til:

 

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

 

E-mail kfst@kfst.dk 

 

Mrk.: Fusion - thyssenkrupp/Wilhelmsen

 

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Fuldmægtig Rasmus Jermiin Pedersen Frost, tlf. 4171 5256 eller e-mail rjpf@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.