Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Topdanmark A/S' erhvervelse af enekontrol over Oona Group

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 28. april 2023 modtaget et udkast til anmeldelse af Topdanmark A/S' ("Topdanmark") erhvervelse af enekontrol over Daytona Midco Limited og Daytona Acquisitions Limited, inklusiv dets helejede datterselskaber Oona Health A/S ("Oona Health"), Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S ("Dansk Sundhedssikring"), PrimaCare A/S ("PrimaCare") i Danmark, samt DSS Hälsa AB ("DSS Hälsa") i Sverige (samlet betegnet "Oona Group").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Topdanmark er en dansk forsikringskoncern, som udbyder skadesforsikring i Danmark. Topdanmark er noteret på OMX Nasdaq Copenhagen A/S, og ultimativt enekontrolleret af den finske forsikringskoncern Sampo Group. Topdanmark tilbyder forsikringsprodukter til private, erhverv og landbrug, herunder forsikring af brand og løsøre, motorkøretøjsforsikringer, ejendomme, syge- og ulykkesforsikringer, arbejdsskadeforsikringer, transportforsikringer og ansvarsforsikringer.

Sampo Group ejer, ud over Topdanmark, også det svenske skadesforsikringsholdingselskab If P&C Insurance Holding Ltd (publ) (”If Skadesforsikring”), der bl.a. udbyder livs- og skadesforsikring i Danmark, det finske finansielle holdingselskab Mandatum Holding Ltd (”Mandatum”) og det engelske skadesforsikringsholdingselskab Hastings Group (Consolidated) Ltd (”Hastings Group”). Hverken Mandatum eller Hastings har aktiviteter i Danmark.

Oona Health er et forsikringsholdingselskab, som gennem Dansk Sundhedssikring udbyder sundhedsforsikringer til privatkunder og erhvervskunder i Danmark. Dansk Sundhedssikrings sundhedsforsikringer omfatter afdækning og afhjælpning af opståede fysiske og psykiske helbredsproblemer. Forsikringen benytter sig af alle typer sundhedsleverandører, og sikrer adgang til undersøgelse, behandling, operation, herunder i det offentlige sundhedsvæsen. Servicen omfatter afdækning og visitation samt navigation i sundhedsudbuddet. Sundhedsforsikringer, herunder Oona Groups sundhedsforsikringer, dækker typisk udgifter til undersøgelser, behandlinger, medicin og genoptræning mv. foretaget primært i det private sundhedsvæsen.

PrimaCare tilbyder et behandlernetværk til forsikringsbranchen, herunder til Dansk Sundhedssikring, samt til kommuner, pensionsselskaber med flere. PrimaCares netværk består af ca. 800 klinikker inden for en række specialer som eksempelvis fysioterapeuter og psykologer.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 6. juni 2023 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Topdanmark/Oona Group

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Sine Søberg, tlf. 4171 5076 eller e-mail sins@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.