Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over Sønderjysk Forsikring G/S’ Erhvervsportefølje

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af, at Gjensidige Forsikring ASA (”Gjensidige”) erhverver enekontrol over Sønderjysk Forsikring G/S’ erhvervsportefølje (”Sønderjysk Forsikring”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Gjensidige, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge, er er aktiv inden for salg af skadesforsikringer til private, erhverv, landbrug samt kommuner og regioner i Danmark. Gjensidige-koncernen er herudover aktiv i Sverige, Norge og Baltikum.

Sønderjysk Forsikring er et dansk forsikringsselskab, som er aktiv inden for salg af skadesforsikringer til privat- og erhvervskunder i Danmark.

Ved transaktionen opnår Gjensidige ejerskab over (i) samtlige af Sønderjysk Forsikrings forsikringspolicer til erhvervskunder med forsikringsbehov inden for erhvervs- og arbejdsskadeprodukter, (ii) eventuelle privatforsikringspolicer, som de omfattede erhvervskunder tillige måtte have tegnet og (iii) specifikke erhvervsforsikrings-policer, som privatkunder måtte have tegnet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 17. maj 2023 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Gjensidige Forsikring/Sønderjysk Forsikring

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Benedikte Fredslund Groth, tlf. 4171 5033 eller e-mail bfg@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.