Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af MS2 Invest ApS' erhvervelse af enekontrol over DC-Supply A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af MS2 Invest ApS' erhvervelse af enekontrol over DC-Supply A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, idet MS2 Invest ApS gennem DCS Invest A/S, der er enekontrolleret af MS2 Invest ApS, efter transaktionens gennemførelse vil opnå enekontrol med DC-Supply A/S.

DCS Invest er et selskab, der stiftes forud for og med henblik på gennemførelsen af Transaktionen.  DCS Invest er inden Transaktionen 100 pct. ejet af MS2 Invest.

MS2 Invest ApS er et danskejet privat investeringsselskab, der primært investerer i små- og mellemstore danske produktions- og servicevirksomheder. MS2 Invest ApS er bl.a. hovedaktionær i i) Designa Kitchen Group A/S, der er aktive inden for udvikling, produktion og salg af køkkener, bad og garderobeløsninger, ii) Nordic Pet Care Group A/S, der er aktive inden for produktion og salg af foder og artikler til kæledyr, og iii) Norisol A/S, der er aktive inden for teknisk isolering, stillads, facadeløsninger og skibsaptering.

DC-Supply A/S producerer, sælger og udlejer mobile containerløsninger til civile og militære formål. DC-Supply leverer specialcontainere, opholdscontainere og tomme containere. Herudover leverer DC-Supply containermoduler samt tilbehør og låse til containere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 4. maj 2023, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion MS2 Invest/DC-Supply

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.