Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Delika Food Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over Skare Food Group A/S og Defco A/S af 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Delika Food Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over Skare Food Group A/S ("Skare") og Defco A/S af 2019 (”Defco").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Skare samt datterselskabet Defco er aktiv inden for fremstilling og salg af forædlede kødprodukter, fx kødpålæg. Defco sælger under følgende brands: Klassiker og Økologisk, mens Skare sælger under følgende brands: Christiansfeld, Madpakkens Foretrukne og Skare. Både Skare og Defco er aktiv med salg til detail- og cateringvirksomheder.

Delika Food Group A/S er aktiv inden for fremstilling, produktion og salg af kød- og mejeriprodukter, herunder forarbejdning og salg af forædlede kødprodukter, fx kødpålæg og handel med færdigproducerede kød- og mejeriprodukter, under følgende brands: Hammel, Allans Guld, Carl Vollstedt, Mads Skjern, Sørwi og Delicias. Delika Food Group A/S er aktiv med salg til detail- og cateringvirksomheder. Delika Food Group er ejet af Erhvervsinvest IV K/S.

Erhvervsinvest IV K/S er en dansk kapitalfond med fokus på investeringer i små og mellemstore virksomheder. Erhvervsinvest IV er kontrolleret af Erhvervsinvest Management A/S, som forvalter fire aktive investeringsfonde med porteføljeselskaber i Danmark. Et af porteføljeselskaberne er European Freeze Dry, der sælger frysetørrede produkter, herunder frysetørret kød, mens et andet af porteføljeselskaberne er Samsø Syltefabrik A/S, som producerer og sælger sylteprodukter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 28. februar 2023, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Delika Food Group/Skare Food Group

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.