Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af FSN Capital GP VI Limiteds erhvervelse af enekontrol over John Jensen A/S, Kjellerup Group A/S, EL-Team Fyn A/S, Blikkenslagerfirmaet Jesper Hansen ApS, MH Elektric A/S, Byens VVS og Blik Odense ApS, A-Comfort ApS, GL VVS A/S, Alvent A/S, WeCon A/S og Chvvs A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af FSN Capital GP VI Limiteds ("FSN") erhvervelse af enekontrol over John Jensen A/S, Kjellerup Group A/S, EL-Team Fyn A/S, Blikkenslagerfirmaet Jesper Hansen ApS, MH Elektric A/S, Byens VVS og Blik Odense ApS, A-Comfort ApS, GL VVS A/S, Alvent A/S, WeCon A/S og Chvvs A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

John Jensen A/S har autorisation som VVS-installatør og udfører ydelser inden for VVS-installationer samt blikkenslagerydelser, herunder bl.a. etablering af biovarmeanlæg og varmepumper, tag- og facadearbejde samt udførelse af pladearbejder i zink, kobber, aluminium og skifer.

Kjellerup Group A/S udfører, gennem dets tre datterselskaber, Kjellerup VVS A/S, Kjellerup VVS Service A/S og Kjellerup Ventilation A/S, ydelser inden for VVS-installationer samt blikkenslagerydelser, herunder bl.a. vedligehold og renovering i relation til gas- og olieinstallationer, biobrændselsanlæg samt montering af luft/vand varmepumpe.

EL-Team Fyn A/S har autorisation som elinstallatørvirksomhed og udfører ydelser inden for alle typer el-tekniske installationer. Derudover tilbyder EL-Team Fyn installation af ladestandere til elbiler og ydelser inden for it-netværk og lysledere, etablering og vedligehold af adgangskontrol og overvågning samt brandsikring.

Blikkenslagerfirmaet Jesper Hansen har autorisation som VVS-installatør og udfører ydelser inden for VVS-installation samt blikkenslagerydelser. Herudover tilbyder Blikkenslagerfirmaet Jesper Hansen bl.a. totalløsninger på Sjælland i form af ledelse og styring af mindre byggeprojekter, ydelser i relation til varmeinstallationer og ventilationsanlæg samt facadearbejde i zink og kobber.

MH Elektric A/S er en del af MH Elektric Group A/S. MH Elektric A/S har autorisation som elinstallatør og VVS-installatørvirksomhed og udfører ydelser inden for el, VVS, varmenergi og ventilation, herunder bl.a. ydelser inden for sikring og automatløsninger, herunder bl.a. automatisk brandalarmering, videoovervågning og tyverisikring.

Byens VVS og Blik har autorisation som VVS-installatør og udfører ydelser inden for VVS-installationer samt blikkenslagerydelser.

A-Comfort er kølespecialist og udfører ydelser inden for projektering, montage og servicering af kølecentraler til komfort-, industri-, og serverrum. A-Comfort producerer endvidere rørsystemer til kølecentraler, og A-Comforts produkter omfatter bl.a. klimaanlæg, køling til ventilationsanlæg og varmepumper.

GL VVS har autorisation som VVS-installatør og udfører ydelser inden for VVS-installationer og blikarbejde. GL VVS ejer datterselskaber GL Ventilation og Facade ApS, der udbyder montage af ventilationsanlæg, tag og facade, samt beslægtede opgaver, bl.a. i relation til køle- og ventilationssystemer, samt teknisk isolering.

Alvent A/S er leverandør af ventilationsløsninger og udfører ydelser inden for ventilation samt rådgivning inden for energioptimering og totalentrepriser. Alvent A/S har eneret på at forhandle ELUW Ventilationsstyring.

WeCon har autorisation som elinstallatør og er en IT-infrastrukturvirksomhed, som installerer fiber- og kobbernetværk til datakommunikation. WeCon tilbyder ydelser inden for bl.a. installation af fiber og har kompetencer indenfor bl.a. energioptimering.

Chvvs A/S har autorisation som VVS-installatør og udfører VVS-installationer, herunder energioptimering. Herudover tilbyder Chvvs A/S bl.a. også internetbaseret overvågningsløsninger af varmecentraler.

FSN er en kapitalfond med investeringer inden for bl.a. lægemidler, udstyr til badeværelser, udvikling af solparker, software, m.v. En anden FSN-branded fond, FSN Capital V, har bl.a. kontrol over Håndverksgruppen Norge AS, der er en koncern bestående af lokale håndværkervirksomheder i Danmark, Norge og Sverige, der leverer ydelser inden for overfladebehandling, såsom malerarbejde, gulve, fliser og murerarbejde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 16. februar 2023, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion FSN/VVS- og installationsvirksomheder

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.