Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Core Sustainability Capital A/S, ScanEs ApS og Kirk Kapital A/S’ opnåelse af fælleskontrol med Scanmetals A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse, hvor Core Sustainability Capital A/S (”CS Capital”) opnår fælleskontrol med Scanmetals A/S (”Scanmetals”) sammen med ScanEs ApS (”ScanES”) og Kirk Kapital A/S (”Kirk Kapital”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Scanmetals er aktiv inden for genindvinding af metaller fra affaldsforbrændingsanlæg. Genindvindingsprocessen foregår i to trin, hhv. IBA-treatment og non-ferrous treatment, hvor sidstnævnte indebærer, at ikke-jernholdige metaller (aluminium, messing, kobber og zink) udskilles med henblik på videresalg til metalsmeltere, raffinaderier, støberier m.fl. Scanmetals er alene aktiv inden for "non-ferrous treatment. 

CS Capital er et nystiftet selskab, som har til formål at investere i nordiske virksomheder med bæredygtige formål. CS Capital er ligeligt ejet af hhv. Velliv, Pension & Livsforsikring A/S og League One Management Investors ApS. Fusionen vedrører fondens første investering.

Kirk Kapital har aktiviteter inden for, finansierings- og investeringsvirksomhed samt ejendomsadministration. Kirk Kapital er ultimativt ejet af en række personer i Familien Kirk Johansen.

ScanEs er et nystiftet selskab, der ultimativt er ejet af Lasse Meyer Pedersen og Simon Meyer Pedersen, Ejvind Pedersen (via AL-EX Trading ApS), Stiig Brink Larsen samt Carsten Brink Graversen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest fredag den 13. januar 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen   
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion CS Capital/Scanmetals 

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sinan Cenk Øzcan på tlf. 41715146 eller e-mail cenk@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.