Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Shells overtagelse af Nature Energy Biogas A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Shell Petroleum N.V’s erhvervelse af enekontrol over NGF Denmark Holding ApS, herunder dets helejede datterselskab Nature Energy Biogas A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Nature Energy Biogas A/S udfører en række aktiviteter i Danmark inden for blandt andet produktion af biogas og biometan, engrossalg af biometan samt engros- og detailsalg af guarantees of origin certifikater (GoOs). Nature Energy Biogas A/S udøver derudover aktiviteter med tankanlæg og salg af komprimeret gas (”compressed natural gas”).

Shell Petroleum N.V. er en del af Shell Group, som har aktiviteter inden for olieboringsfaciliteter, olieraffinaderier, samt distributions- og detailhandel i en række lande på verdensplan. I EEA-området producerer Shell Group naturgas, og engrossælger og detailsælger naturgas og biometan til blandt andet erhvervskunder, vejgodstransportører og marinekunder. Desuden foretager Shell Group engros- og detailsalg af GoOs i EEA-området. I Danmark har Shell Group engrossalg af naturgas igennem dets handelsenhed, Shell Energy Europe Ltd. Endelig sælger Shell Group biobrændstof i både EEA-området og i Danmark.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den torsdag den 6. januar 2023 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Shell/NGF Holdings

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sinan Cenk Øzcan, tlf. 41715146 eller e-mail cenk@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.