Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af HydraSpecma A/S’ erhvervelse af enekontrol over Ymer Renewable AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Aktieselskabet Schouw & Co.'s erhvervelse af enekontrol over Ymer Renewable AB via Schouw & Co.'s datterselskab HydraSpecma A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelsen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Ymer Renewable AB består af Ymer Technology AB's forretning inden for kølesystemer og -komponenter med fokus på vindindustrien, der med henblik på transaktionens gennemførelse bliver udskilt i et særskilt selskab. Ymer Renewable har produktionsfaciliteter i Sverige, Indien, Kina og USA og sælger til hele verden.

Aktieselskabet Schouw & Co. er et børsnoteret industrikonglomerat noteret på Nasdaq Copenhagen med en række internationale industrivirksomheder i sin investeringsportefølje, blandt andet HydraSpecma.

HydraSpecma er en specialiseret produktions-, handels- og ingeniørvirksomhed, hvor kerneområderne er hydrauliske komponenter og systemer til industrien og eftermarkedet. HydraSpecma har også aktiviteter inden for kølesystemer og -komponenter til vindindustrien. HydraSpecma har produktionsfaciliteter i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Polen, England, Kina, Indien, USA og Brasilien.

Herudover ejer Aktieselskabet Schouw & Co. også virksomhederne BioMar (foder til industrielt fiskeopdræt), Fibertex Personal Care (nonwovens til hygiejne), Fibertex Nonwovens (nonwovens til industri), BORG Automotive A/S (salg af autoreservedele) og GPV Group A/S (aktiv inden for Electronics Manufacturing Services (EMS)).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest mandag den 19. december 2022, kl 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Schouw/Ymer

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sinan Cenk Øzcan, tlf. 4171 5146 eller e-mail cenk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.