Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Agilitas-fondes erhvervelse af enekontrol over NNIT’s IT-infrastruktur outsourcing-forretning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af fonde rådgivet af Agilitas Private Equity LLP’s (herefter ”Agilitas”) erhvervelse af enekontrol over NNIT A/S' forretningsenhed inden for IT-infrastruktur outsourcing (herefter ”NNIT IO”). Fonde rådgivet af Agilitas har bl.a. ejerandele i Danoffice IT Aps og Cibicom A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

NNIT IO udgør før fusionen en integreret del af NNIT A/S' forretning, hvor NNIT IO omfatter hhv. forretningsenheden Hybrid Cloud Solutions samt udvalgte dele af forretningsenheden Cloud & Digital Solutions.

NNIT IO er aktiv inden for IT-services, herunder inden for (i) infrastructure implementation og managed services, (ii) application implementation og managed services, (iii) infrastructure as a service (IaaS) og (iv) hardware support. NNIT IO er specialiseret i styring af forretningskritiske IT-systemer og sælger ydelser inden for IT-infrastruktur vedrørende bl.a. dataopbevaring, servere, netværk og supportydelser.

Agilitas er en europæisk kapitalfondrådgiver med fokus på investeringer i små og mellemstore virksomheder. Kapitalfondene rådgivet af Agilitas har bl.a. ejerandele i virksomhederne Danoffice IT ApS og Cibicom A/S, som har aktiviteter inden for IT-services i Danmark.

Danoffice IT ApS er en global virksomhed, som primært er aktiv inden for levering af IT-hardware og -software til internationale organisationer. Danoffice IT har endvidere begrænsede aktiviteter inden for IT-services, herunder inden for IT-consulting og infrastructure implementation and managed services.

Cibicom A/S er en dansk netværksoperatør og internet service provider, som ejer og driver infrastruktur til brug for broadcast af bl.a. tv og radio. Herudover er Cibicom A/S i begrænset omfang aktiv inden for infrastructure implementation and managed services, herunder i form af housing-tjenester (colocation) i København og Aarhus, hvor Cibicom sælger adgang til deres fysiske datacentre.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 9. december 2022, kl. 16.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Agilitas/NNIT

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard Nielsen, tlf. 4171 5262 eller e-mail ssn@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.