Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af EQT Infrastructure V's erhvervelse af ForSea AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af EQT Infrastructure V's erhvervelse af enekontrol over ForSea AB og de hertil hørende datterselskaber; ForSea Helsingør ApS og ForSea Helsingborg AB.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

EQT Infrastructure V er en del af EQT-gruppen af private kapitalfonde, som ultimativt er ejet af EQT AB med hovedkvarter i Sverige. EQT AB ejer på nuværende tidspunkt 36 fonde med porteføljesel-skaber i hele verdenen. EQT-gruppen har investeringer i en række industrier og sektorer, herunder forbrugsgoder, energi og miljø, fintech, sundhed, industriel teknologi, forsikring, ejendomme, tjenesteydelser, sociale ydelser, TMT og transport og logistik.

EQT-gruppen ejer blandt andet Molslinjen A/S, hvis primære aktivitet er at drive rederivirksomhed i Danmark. Molslinjen A/S er aktiv på ruterne Aarhus-Odden, Ebeltoft-Odden samt Rønne-Sassnitz. Molslinjen A/S driver desuden færgeoverfart på de offentligt udbudte ruter Rønne-Ystad og Rønne-Køge i henhold til offentlige udbudskontrakter.

Herudover driver Molslinjen A/S transportvirksomhed med busser med fjernbusproduktet "Kombardo Expressen" på ruterne København-Aarhus, København-Aalborg og København-Rønne. Kombardo Expressen drives i et joint venture samarbejde med Herning Turist A/S.

ForSea AB driver færgeforbindelsen mellem Helsingborg og Helsingør. ForSea AB arbejder med to kundesegmenter henholdsvis færgetransport af passagerer og fragt, hvoraf færgetransport af passagerer udgør den væsentligste aktivitet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 6. december 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion EQT/ForSea

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Sarah Ann Mønsted, tlf. 4171 5266 eller e-mail sam@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.