Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af HG Danmark ApS' erhvervelse af Holding af 12. februar 2009 ApS og dets datterselskaber C. Møllmann & CO A/S, 2Komp Industrilakering ApS, Nielsen & Kro-mann A/S og Farvesalg ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget er udkast til anmeldelse af HG Danmark ApS' erhvervelse af Holding af 12. februar 2009 ApS og dets datterselskaber C. Møllmann & CO A/S, 2Komp Industrilakering ApS, Nielsen & Kromann A/S og Farvesalg ApS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

HG Danmark ApS er 100% ejet af Håndverksgruppen Norge AS, der er en koncern bestående af lokale håndværksvirksomheder i Norge og Sverige, som leverer alle ydelser inden for overfladebehandling, såsom murerarbejde, gulve, fliser og malerarbejde. HG Danmark ApS har ingen aktiviteter på tidspunktet for transaktionen.

Håndverksgruppen Norge AS er kontrolleret af FSN Capital V, som er en kapitalfond med investeringer inden for en bred vifte af sektorer, herunder software, retail, udstyr til industrielt fiskeri, mv.

Møllmann & CO A/S, 2Komp Industrilakering ApS og Nielsen & Kromann A/S er aktive i Danmark indenfor malerarbejde og hermed beslægtede aktiviteter:

  • Møllmann & CO A/S foretager vedligeholdelsesarbejde, renovering, restaurering, ådring, marmorering, dekoration, forgyldning, skiltemaling, serigrafi og sprøjtearbejde.
  • 2Komp Industrilakering ApS leverer sprøjtning af inventar, møbler og døre, industrilakering af inventar til kontorer og butikker og lakerer alle typer af køkkenlåger og fronter på skuffer mv. Derudover udfører 2Komp Industrilakering ApS specialopgaver som maling af skilte og metal.
  • Nielsen & Kromann A/S er et malerfirma og leverer og monterer print og folieløsninger, fx gulv- og væg eller glasdekorationer, print, selvklæbende folier mv. Derudover foretager Nielsen & Kromann A/S bl.a., serigrafi, facade- og udendørsskiltning, gulv- og kunstudsmykninger, indendørsskiltning og forgyldning. Nielsen & Kromann A/S yder desuden malerbehandling af facader og vinduer, foretager restaurering, renovering, dekorationsmaling, ådring, marmorering og forgyldning.
  • Farvesalg ApS sælger maling og andre malervarer primært til dets søsterselskaber og disses kunder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 30. november 2022, kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Håndverksgruppen/FSN Capital/ C. Møllmann & CO A/S, 2Komp Industrilakering ApS, Nielsen & Kromann A/S og Farvesalg ApS.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Sarah Ann Mønsted, tlf. 4171 5266 eller e-mail sam@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.